สีลนิเทส [วิสุทธิมรรคแปล]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  24 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16575
อ่าน  2,937

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ - หน้าที่ 13

สีลนิเทส

     ก็วิสุทธิมรรคนี้ แม้ทรงแสดงโดยมุข คือ ศีล สมาธิ และปัญญา อันประมวลไว้ซึ่งคุณเป็นอเนกอย่างนี้แล้ว ก็ยังนับว่าเป็นอันทรงแสดงโดยสังเขปอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงยังไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือแก่ชนทุกจำพวกได้ เพราะเหตุนั้นเพื่อแสดงความพิสดารแห่งวิสุทธิมรรคนั้น จึงมีปัญหากรรม(การตั้งปัญหา) นี้  ปรารภศีลก่อน  คือ อะไรเป็นศีล ที่เรียกว่าศีล   เพราะอรรถว่ากระไร  อะไรเป็นลักษณะ  เป็นรส  เป็นปัจจุปัฏฐาน  เป็นปทัฏฐานของศีลนั้น     ศีลมีอานิสงส์อย่างไร  ศีลนั้นมีกี่อย่าง  อะไรเป็นความเศร้าหมอง  และอะไรเป็นความผ่องแผ้วของศีลนั้น  (ต่อไป)นี้เป็นคำแก้ในปัญหากรรมนั้น....


Tag  ศีล สีลนิทเทส
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ