พรหมวิหาร[ธรรมสังคณี]
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  20 พ.ค. 2553
หมายเลข  16243
อ่าน  2,420

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 529

     จริงอยู่  บรรดาพรหมวิหาร คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เหล่านั้น ว่าโดยอรรถ  ธรรมที่ชื่อว่า เมตตา  เพราะอรรถว่า ย่อมรักใคร่  คือว่าย่อมเสน่หา.  อีกอย่างหนึ่ง ที่ชื่อว่า เมตตา  เพราะอรรถว่า  ธรรมนี้มีในมิตรหรือว่า  ย่อมเป็นไปเพื่อมิตร.  ธรรมที่ชื่อว่า กรุณา  เพราะอรรถว่า ย่อมกระทำหทัยของสาธุชนทั้งหลายให้หวั่นไหว  ในเพราะคนอื่นมีทุกข์.  อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า กรุณา  เพราะอรรถว่า  ย่อมบำบัด หรือย่อมเบียดเบียน  คือย่อมยังทุกข์ของผู้อื่นให้พินาศ.  อีกอย่างหนึ่ง ที่ชื่อว่า กรุณา  เพราะอรรถว่า ย่อมทำให้กระจายไปให้ออกไปด้วยการแผ่ไปในสัตว์ผู้เป็นทุกข์.  ธรรมที่ชื่อว่า มุทิตา  เพราะอรรถว่า เป็นเครื่องบันเทิงของผู้พรั่งพร้อมด้วยมุทิตานั้นหรือย่อมยินดีเอง.  หรือว่า  เป็นเพียงความยินดีเท่านั้น.  ธรรมที่ชื่อว่า อุเบกขา เพราะอรรถว่า ย่อมแลดูด้วยการละความพยาบาท มีอาทิว่า ขอสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิด  ดังนี้ และด้วยความเข้าถึงความเป็นกลาง


Tag  พรหมวิหาร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 8 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ