ธรรมเป็นปริตตะ เป็นไฉน [ธรรมสังคณี]
 
paderm
paderm
วันที่  16 พ.ค. 2553
หมายเลข  16195
อ่าน  2,312

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 345                

     [๖๗๘]   ธรรมเป็นปริตตะ  เป็นไฉน  ?  กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ที่เป็นกามาวจรทั้งหมด คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์  สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า   ธรรมเป็นปริตตะ.

     ธรรมเป็นมหัคคตะ  เป็นไฉน  ?  กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม  ที่เป็นรูปาวจร อรูปาวจร คือ เวทนาขันธ์ ฯลฯ   วิญญาณขันธ์  สภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่า ธรรมเป็นมหัคคตะ.

      ธรรมเป็นอัปปมาณะ  เป็นไฉน  ?  มรรคและผล ของมรรคที่เป็นโลกุตระ และอสังขตธาตุ   สภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่า ธรรมเป็นอัปปมาณะ.

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 556               

      [๘๘๙]   ธรรมเป็นปริตตะ เป็นไฉน  ? กามาวจรกุศล อกุศล กามาวจรวิบากทั้งหมด  กามาวจรกิริยาอัพยากฤต และรูปทั้งหมด ภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นปริตตะ.               

       ธรรมเป็นมหัคคตะ เป็นไฉน  ? กุศลธรรมและอัพยากฤตธรรม ที่เป็นรูปาวจร อรูปาวจร สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า  ธรรมเป็นมหัคคตะ.                 

       ธรรมเป็นอัปปมาณะ เป็นไฉน  ? มรรค ๔  ที่เป็นโลกุตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นอัปปมาณะ.


Tag  ธรรมสังคณี ธรรมเป็นปริตตะ ปริตตะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ