เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง [ธรรมสังคณี]
 
paderm
paderm
วันที่  11 พ.ค. 2553
หมายเลข  16136
อ่าน  2,543

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑-237

     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองย่อมบริสุทธิ์ เพราะจิตผ่องแผ้ว  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  จิตนี้เป็นประภัสสรแต่ก็จิตนั้นแลเศร้าหมองแล้ว เพราะอุปกิเลสทั้งหลายจรมา. 
 
     จิตนั้นแหละชื่อว่า ปัณฑระ เพราะอรรถว่า บริสุทธิ์. คำว่า ปัณฑระ นี้ หมายเอาภวังคจิต เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประภัสสร แต่จิตนั้นแลเศร้าหมองแล้วด้วยอุปกิเลสที่จรมา   ดังนี้  อนึ่งแม้กุศลก็ตรัสเรียกว่า  ปัณฑระเหมือนกัน  เพราะออกจากจิตนั้น เหมือนแม่น้ำคงคาไหลมาจากแม่น้ำคงคา  


Tag  ธรรมสังคณี เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Suth.
Suth.
วันที่ 6 ต.ค. 2556

ใคร่ขอคำอธิบายเพิ่มเติมจากข้อความที่ว่า  "คำว่า ปัณฑระ  นี้   หมายเอาภวังคจิต..." และจากที่เคยทราบมาว่า "จิตทุกดวงมีอารมณ์ ฉะนั้นภวังคจิตก็ต้องมีอารมณ์ด้วย" อยากทราบว่าอารมณ์ที่ภวังคจิตรู้นั้น ในกรณีไหนที่เป็น "ปัณฑระ" และกรณีที่กล่าวว่าภวังคจิตเป็นจิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิต มีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิต นั้น  ภวังคจิตที่กล่าวตอนหลังนี้เป็น ปัณฑระ ด้วยหรือไม่  

กรุณาให้ความกระจ่างด้วยครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prachern.s
วันที่ 8 พ.ย. 2556

 ภวังคจิตทั้งหมด เป็น  ปัณฑระ ครับ 

และกุศลจิต ก็ เป็น  ปัณฑระ ด้วยครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ