ชื่อว่าเป็นอนัตตา [วิภังค์]
 
paderm
paderm
วันที่  11 พ.ค. 2553
หมายเลข  16131
อ่าน  2,373

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑- หน้าที่ 172               

     อนึ่ง  จักขุนั้น  ชื่อว่า เป็นอนัตตา  ด้วยอรรถว่าไม่เป็นไปในอำนาจ. อีกอย่างหนึ่ง  ความที่จักขุนั้นเป็นไปในอำนาจของใครๆ   ในฐานะ ๓  เหล่านี้คือ จักขุนี้เกิดขึ้นแล้วขอจงอย่าถึงการตั้งอยู่  ถึงการตั้งอยู่แล้ว  จงอย่าแก่  ถึงการแก่แล้ว จงอย่าแตกดับ  ดังนี้ หามีได้ไม่  เป็นของสูญ  ไปจากอาการที่เป็นไปในอำนาจนั้น เพราะฉะนั้น  จักขุนั้น จึงชื่อว่า เป็นอนัตตา  เพราะเหตุ ๔  เหล่านั้น คือ โดยความเป็นของสูญ ๑  โดยความไม่มีเจ้าของ ๑   โดยเป็นสิ่งที่ควรทำตามชอบใจไม่ได้ ๑  โดยปฏิเสธต่ออัตตา ๑.


Tag  ชื่อว่าเป็นอนัตตา [วิภังค์]

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 ก.พ. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ