สีลัพพตปรามาส [ธรรมสังคณี]
 
paderm
paderm
วันที่  11 พ.ค. 2553
หมายเลข  16128
อ่าน  2,188

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 341

     [๖๗๓]  สีลัพพตปรามาส  เป็นไฉน ? ความเห็นว่า ความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีล  ด้วยพรต    ด้วยศีลพรต ของสมณพราหมณ์ในภายในแต่ศาสนานี้  ดังนี้  ทิฏฐิ  ความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัฏคือทิฏฐิ  กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ  ความผันแปรแห่งทิฏฐิ  สัญโญชน์คือทิฏฐิ  ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด  ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ การถือโดยวิปลาส  อันมีลักษณะเช่นว่านี้ อันใด นี้เรียกว่า สีลัพพตปรามาส.


Tag  สีลัพพตปรามาส [ธรรมสังคณี]

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 29 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
one_someone
one_someone
วันที่ 23 ส.ค. 2556

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ