ทานมยปัญญา [วิภังค์]
 
paderm
paderm
วันที่  29 เม.ย. 2553
หมายเลข  15994
อ่าน  2,228

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 652

อธิบายทานมยปัญญา

       คำว่า ทาน  อารพฺภ (แปลว่า ปรารภทาน) ได้แก่ อาศัยทาน อธิบายว่า มีเจตนาในทานเป็นปัจจัย.  คำว่า ทานาธิคจฺฉ (แปลว่า บุคคลผู้ให้ทาน)  อธิบายว่า บุคคลผู้กำลังน้อมเข้าไปให้อยู่ซึ่งทาน  ชื่อว่า ผู้ให้ทาน.  คำว่า ยา  อุปฺปชฺชติ (แปลว่า  ย่อมเกิดขึ้น) ได้แก่ ปัญญาใด อันสัมปยุต ด้วยเจตนาในทาน ย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้ ปัญญานี้ ชื่อว่า ทานมยปัญญา. ก็เมื่อบุคคลคิดว่า เราจักให้ทานดังนี้ ก็ให้ทานอยู่ ครั้นให้ทานแล้ว ก็พิจารณาอยู่ซึ่งทานนั้น.

       ทานมยปัญญานั้น ย่อมเกิดขึ้นโดยอาการ ๓ อย่าง คือ ปุพพเจตนา มุญจนเจตนา อปรเจตนา 


Tag  ทานมยปัญญา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 28 มิ.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thanee nakornvac
thanee nakornvac
วันที่ 17 มิ.ย. 2559

   อนุโมทนา สาธุครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ