อาคตสถาน
 
Charlie
Charlie
วันที่  6 ม.ค. 2553
หมายเลข  15000
อ่าน  882

ผมอยากทราบว่า คำกล่าวต่อไปนี้ มีอาคตสถานจากที่แห่งใด

1. กรรมบถที่ไม่ครบองค์ ไม่นำเกิด

2. แค่หงุดหงิดใจ ไม่เป็นนานักขณิกกัมมปัจจัย

ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 6 ม.ค. 2553

ขอเรียนว่าผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถา อภิธรรมมัตถสังคห และฎีกาตามแนวที่อาจารย์ทั้งหลายสอนสืบต่อกันมา ย่อมทราบความเป็นกรรมบถและไม่ถึงกรรมบถ และผลย่อมต่างกัน กรรมใดถึงกรรมบถนำนั้นย่อมปฏิสนธิ ส่วนกรรมใดไม่ถึงกรรมบถ ย่อมให้ผลในปวัตติกาล ขอยกข้อความบางตอนจากอรรถกถาปฏิสัมภิทามรรค ดังนี้

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 829

อกุศลกรรมบถ  ๑๐ ได้ ได้แก่

กายทุจริต ๓ คือ 

ฆ่าสัตว์ ๑

ลักทรัพย์ ๑ 

ประพฤติผิดในกาม ๑

วจีทุจริต ๔  คือ

พูดปด ๑ 

พูด ส่อเสียด ๑ 

พูดคำหยาบ ๑ 

พูดเพ้อเจ้อ ๑. 

มโนทุจริต ๓  คือ 

เพ่งเล็งอยากได้ ๑ 

พยาบาท ๑ 

เห็นผิด ๑.

อนึ่ง แม้ทั้งกุศลและอกุศลท่านก็กล่าวว่ากรรมบถ เพราะให้เกิดปฏิสนธิ เหลือจากที่กล่าวแล้วท่านไม่กล่าวว่ากรรมบถ เพราะไม่เกิดปฏิสนธิ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
วิริยะ
วันที่ 6 ม.ค. 2553

เรียนถามค่ะ

ที่กล่าวว่า กรรมใดไม่ถึงกรรมบถ ย่อมให้ผลในปวัตติกาล นั้น

ขอความกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะ

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
prachern.s
วันที่ 6 ม.ค. 2553

กรรมที่ไม่ถึงกรรมบถ หมายถึงไม่ครบองค์  เช่น ฆ่าสัตว์ แต่สัตว์นั้นไม่ตาย กรรมบถไม่ครบองค์ กรรมนั้นไม่นำปฏิสนธิ แต่ให้ผลในปวัตติกาล คือ หลังจากปฏิสนธิแล้ว  

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Charlie
Charlie
วันที่ 6 ม.ค. 2553
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 6 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
วิริยะ
วันที่ 6 ม.ค. 2553

กรรมที่ให้ผลในปวัตติกาล คืออกุศลวิบากทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใช่หรือไม่

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
prachern.s
วันที่ 7 ม.ค. 2553

เรียน ความเห็นที่ 6

ใช่ครับ

ในปวัตติกาล กรรมให้ผลทาง ตา ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรม ทำให้เห็นสิ่งที่ไม่ดี ทางทวารอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน

 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
วิริยะ
วันที่ 7 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
คุณ
วันที่ 8 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
K
K
วันที่ 8 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
รากไม้
วันที่ 21 ม.ค. 2553

ถ้าตั้งใจวิรัติศีลจริงๆ ก็จะไม่มีแม้กระทั่ง เริ่มคิดที่จะฆ่าแล้วล่ะครับ แล้วก็ ถ้าฆ่าแล้วสัตว์ไม่ตาย แต่ปางตายหรือพิการ ...แบบนี้ก็ไม่ไหวนะ บาปเอาเรื่องอยู่นะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ