เรียนถามข้อมูลพระสูตร
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่  6 ม.ค. 2553
หมายเลข  15019
อ่าน  653

เรียนถามท่านวิทยากรและท่านผู้รู้ เกี่ยวกับพระสูตรที่มีเนื้อหาดังนี้ ว่ามีข้อมูลอยู่ในพระสูตรอะไรครับ "พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จบิณฑบาต และพบพรานเบ็ดคนหนึ่งกำลังใช้เบ็ดตกปลาอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอัธยาศัยแห่งโสดาปัตติผลของเขา จึงตรัสถามชื่อพระสารีบุตรและภิกษุรูปอื่น แล้วจึงตรัสถามชือพรานเบ็ดที่ชื่ออริยะ และได้แสดงธรรม พรานเบ็ดพี่ชื่อริยะ เมื่อฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบัน"


  ความคิดเห็น 2  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 6 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ