Print 
สนทนาธรรมที่สระบุรี...[๕] ลูกศรที่มองไม่เห็น
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  25 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14867
อ่าน  1,965

ลูกศร  คือ  กิเลสของแต่ละคนที่ปักอยู่ที่ใจ  กิเลส ก็คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  เป็นลูกศรที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นกิเลสที่สะสมอยู่ภายในของจิต  ทุกคนกำลังพล่านไปด้วยลูกศรที่ปักอยู่ตามกำลังของกิเลส  เมื่อถูกกิเลสเสียดแทงก็เต็มไปด้วยทุกข์ต่าง ๆ นา ๆ ตราบใดที่ยังไม่ได้ถอนลูกศร  ความทุกข์ก็จะตามมาไม่รู้จบ  ต้องทนทุกข์อยู่ในสังสารวัฏฏ์  มีทางใดที่จะถอนลูกศรคือกิเลสออกไปได้  ก็มีแค่หนทางเดียวคือ  การอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริงค่อย ๆ ดับกิเลสที่อยู่  ภายในจนหมดสิ้นเป็นสมุจเฉท  พ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 16:13 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pucca
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 16:45 น.

 ขอบคุณ คุณเมตตาและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วิริยะ
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 17:48 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 17:53 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ธ.ค. 2552 18:33 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๖๔

     ข้อว่า  อตฺถิ เม  อชฺฌตฺตํ องฺคณํ (บางคนไม่รู้ตามความจริงว่า กิเลสเพียงดังเนินของเรา  ยังมีอยู่ในภายใน ) ความว่า  ไม่รู้ว่า  กิเลสมีอยู่ในตัวเรา  คือ ในจิตสันดานของเรา  คือ ไม่รู้โดยถ่องแท้  อย่างนี้ว่า ธรรมดากิเลสเหล่านี้  หยาบคาย  ร้ายแรงควรละทิ้ง  ไม่ควรเอาไว้คล้ายกับลูกศรอาบยาพิษ ก็ปานกัน.   ---------------------------------  
     *ในสังสารวัฏฏ์ที่เกิดมา  เราได้สะสมกิเลสมามาก (กิเลส เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจ เป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่าง) เมื่อสะสมกิเลสมามาก  กิเลสจึงเกิดมากเป็นธรรมดาและที่สำคัญ  ปัญญายังน้อย พร้อมทั้งเจริญช้าอีกด้วย เมื่อปัญญายังน้อย  ก็ย่อมไม่มีกำลังที่จะดับกิเลสได้  กิเลสจึงเกิดบ่อยมาก  ถูกลูกศรหลายต่อหลายดอกปักในชีวิตประจำวัน  เมื่อมีกิเลสมากอย่างนี้  จึงต้องอบรมเจริญปัญญาต่อไป เพราะกิเลสที่มีมากต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นจึงจะดับให้หมดสิ้นได้*

 ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 20:12 น.

ขณะที่สติปัฏฐานเกิด    ขณะนั้นกิเลสก็ไม่เกิดค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
paderm
paderm
วันที่ 26 ธ.ค. 2552 22:08 น.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 78

     หากว่าสัตว์นั้นมีความรักใคร่มีความ พอใจเกิดแล้ว กามเหล่านั้นย่อมยังเขาให้  ย่อยยับไป เหมือนบุคคลถูกลูกศรแทงแล้ว  ย่อมพินาศ  ฉะนั้น. 

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
คุณ
วันที่ 27 ธ.ค. 2552 12:14 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pamali
วันที่ 29 พ.ย. 2553 16:03 น.

ขออนุโมทนาค่ะ ..สาธุ..

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
patnaree
วันที่ 21 ส.ค. 2556 09:54 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
สิริพรรณ
วันที่ 9 ม.ค. 2559 17:28 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ