Print 
ความปรารถนา
 
WS202398
วันที่  22 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14824
อ่าน  1,734

ความปราถนาความยอดเยียม ความสมบูรณ์สูงสุดที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่า  ถือเป็นตัณหาชนิดหนึ่งหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 22 ธ.ค. 2552 16:01 น.

ความปรารถนาตำแหน่งพระพุทธเจ้า และความปรารถนาตำแหน่งผู้เลิศในด้านต่างๆ ของพระสาวก  เป็นอัธยาศัย เป็นฉันทะ ไม่ใช่ตัณหาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
K
K
วันที่ 22 ธ.ค. 2552 17:35 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ธ.ค. 2552 21:47 น.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
ฉันทะเป็นความพอใจ ใคร่ที่จะทำ  ฉันทะเกิดกับจิตที่เป็นกุศลหรือกุศลก็ได้ ผู้ที่มีความปรารถนาในตำแหน่งที่เลิศ  ด้วยฉันทะที่เป็นไปในกุศล ไม่ใช่ฉันทะที่เป็นไปในอกุศลที่เป็นความติดข้อง เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าหากมีความพอใจ ใคร่ที่จะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นจะต้องเป็นอกุศล  จะต้องเป็นความติดข้อง และก็ไม่ได้หมายความว่าหากมีความพอใจ ใคร่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นจะต้องเป็นกุศล  แต่ขึ้นอยู่กับว่า ฉันทะความพอใจนั้นเกิดกับจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศล ซึ่งจากในกรณีผู้ที่มีความปรารถนาตำแหน่งที่เลิศสูงสุด เช่น การเป็นพระพุทธเจ้า จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เป็นไปเพื่อช่วยผู้อื่นดังนั้น  ความพอใจใคร่ที่ทำที่เป็นฉันทะจึงเกิดกับจิตที่เป็นกุศลด้วยหวังช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ครับ  ไม่ใช่ความติดข้องที่เป็นตัณหาแต่อย่างใด ขออนุโมทนาครับ 
อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
hadezz
วันที่ 23 ธ.ค. 2552 08:38 น.

  ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
WS202398
วันที่ 23 ธ.ค. 2552 11:22 น.

ขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
คุณ
วันที่ 23 ธ.ค. 2552 13:47 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คนรักธรรมะ
วันที่ 23 ธ.ค. 2552 15:32 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ