Print 
ประวัติความเจริญทางพระพุทธศาสนาของศรีลังกา ตอนที่ 8 [พระศรีมหาโพธิ์]
 
paderm
paderm
วันที่  16 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14719
อ่าน  2,781

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ศรีลังกา ตอนที่ 2

จากตอนที่แล้วที่ได้กล่าวถึงการอันเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์จากอินเดีย  เพื่อที่จะไปประดิษฐานที่ศรีลังกา ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้เป็นผู้ส่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ฝั่งมหาสมุทรที่อินเดีย  ลุยน้ำจนถึงพระศอและได้กล่าวกับอำมาตย์ของพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะว่าแม้พระราชาของท่านก็จงบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้อย่างสมเกียรติ ดังเช่นเราบูชาเช่นกัน  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ขึ้นเรือไป พร้อมกับพระสังฆมิตตาเถรี อันเป็นพระเถรีที่จะส่งไปศรีลงกาเพื่อจะบวชสตรีที่นั่น เมื่อเรือแล่นไป ทะเลก็สงบ ดอกบัวก็บาน เทวดาทั้งหลายที่อยู่ที่น้ำและอากาศก็ทำการบูชาอย่างมากมาย  แม้เหล่านาคก็ขออันเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปบูชาที่ภพของตน 7 วัน  จนเรือได้แล่นถึงศรีลังกา พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะได้เตรียมการต้อนรับ  พระองค์ทรงลุยน้ำไปจนถึงพระศอ แล้ววางไว้บนพระเศียร และได้ทำการบูชา สักการะมากมาย แล้วนำไปที่เมืองอนุราธบุรี  พระราชาได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปที่จุดตรงกลางที่พระราชอุทยานเมฆวัน  อันเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์  ทรงเข้านิโรธสมาบัติ  และเป็นที่ที่ต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณนั้นด้วย  พระราชาให้ตระกูลอันสมบูรณ์ด้วยชาติ 16 ตระกูลปลูกต้นโพธิ์ ซึ่งในขณะที่ต้นโพธิ์พ้นจากมือของตระกูลทั้ง 16 ตระกูลเท่านั้น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ลอยไปในอากาศ แล้วเปล่งรัศมีออกมา รัศมีนั้นได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งเกาะศรีลังกา จนถึงพรหมโลก ชนหมื่นคนเห็นปาฏิหารย์นั้น เกิดความเลื่อมใส ได้เจริญวิปัสสนา ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงบวช


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 16 ธ.ค. 2552 15:26 น.
 

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ลอยอยู่ในอากาศ จนค่ำ  จึงได้กลับมาประดิษฐานที่แผ่นดินพร้อมๆ กับที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ประดิษฐานแล้ว แผ่นดินก็ไหว

     พระนางอนุฬาเทวีซึ่งมีความประสงค์จะบวชพร้อมกับหญิงบริวาร 500 คน ก็ได้บวชในสำนักของพระนางสังฆมิตตาเถรีและไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์  ในตอนต่อไปข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยา ที่ในอนาคตเมื่อพระธาตุจะอันตรธานพระธาตุจะมารวมกันที่นี่และไปที่นาคภิภพและไปรวมที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาและก็ถึงคราวที่พระธาตุอันตรธานอันแสดงถึงพระศาสนาได้สิ้นแล้ว ผู้มีปัญญาไม่ควรประมาทในการเจริญกุศลและอบรมปัญญา ณ เวลาที่ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ในขณะนี้ อนุโมทนาครับ
อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 16 ธ.ค. 2552 18:36 น.

สาธุ  อ่านแล้วดีมากๆครับ  ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ธ.ค. 2552 21:55 น.

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วิริยะ
วันที่ 20 ธ.ค. 2552 12:23 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
WS202398
วันที่ 23 ธ.ค. 2552 12:12 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 12:04 น.

ชีวิตที่มีค่า  คือการได้ศึกษาธรรมะ  การได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น ได้ไปอินเดียและศรีลังกา  ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 14:56 น.

พึ่งทราบว่าประเทศศรีลังกาเคยเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึง 3 พระองค์  ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ธ.ค. 2552 15:39 น.

เรียนความเห็นที่ 7

ถ้าที่ตรัสรู้ต้องเป็นที่อินเดียเสมอครับ แต่ในที่นี้ประเทศศรีลังกาเป็นที่ประดิษฐาน ต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาแล้ว 3 พระองค์ก่อน (นำกิ่งโพธิ์มาจากอินเดียมาปลูกที่ ศรีลังกา) และพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ก่อนก็เสด็จมาที่ประเทศศรีลังกาด้วยครับ รวม  ถึงพระพุทธเจ้าสมณโคดมด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 26 ก.พ. 2553 13:19 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
saifon.p
วันที่ 7 มี.ค. 2553 10:44 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
aditap
วันที่ 8 มี.ค. 2553 13:21 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
peem
วันที่ 2 ส.ค. 2557 13:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
phawinee
วันที่ 25 ก.พ. 2558 15:30 น.

ขอบพระคุณค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ