Print 
พี่ๆครับ อนัตตาแปลว่า ไม่ใช่ตัวตน หรือ ไม่มีตัวตนครับ
 
chaiyakit
chaiyakit
วันที่  16 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14716
อ่าน  4,918

ช่วยตอบที่..สงสัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 16 ธ.ค. 2552 16:10 น.
ขอเชิญคลิกอ่านที่  อนัตตา
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 ธ.ค. 2552 10:39 น.

อนัตตา  แปลว่า  ไม่ใช่ตัวตน  ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชน  ก็ยังมีความเห็นผิดว่าเป็นเราค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
BudCoP
วันที่ 19 ธ.ค. 2552 14:47 น.
นโม พุทฺธานํ :ขอนอบน้อมพระพุทธทั้งหลาย. น + อัตตา. ไม่ + อัตตา. อัตตา คือ อะไร ? อัตตา คือ สมูหุปาทาบัญญัติ(บัญญัติอาศัยคิดถึงขันธ์อย่างรวบๆ ไม่พิจจารณาแยกแยะโดย ความเกิดดับ อารมณ์ กิจ และสภาวะ). ทำไมอัตตาจึงเป็นบัญญัติ ? ที่อัตตาเป็นบัญญัติ เพราะอัตตา เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เนื่องจากไม่มีภาวะของตัวเอง (สภาวธรรม) และไม่ใช่ภาวะด้วย( ภาวธรรม). ฉะนั้น ขันธ์จึงเป็นอนัตตา(คือเป็นของไม่ใช่อัตตา) เพราะขันธ์ที่มีภาวะก็มี ที่เป็นภาวะก็มี แต่บัญญัติอย่างอัตตา ไม่มีด้วย และก็ไม่ใช่ภาวะด้วย. ส่วนขันธ์ ไม่มีอัตตา เพราะขันธ์ ไม่มีอัตตาที่พวกมีสักกายทิฏฐิคลั่งไคล้ว่า มีเราอยู่ในรูปขันธ์ เป็นต้น ครับ. สรุปว่า แปลได้ทั้ง 2 อย่าง ครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
คุณ
วันที่ 27 ธ.ค. 2552 12:41 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แสงธรรม
วันที่ 2 ม.ค. 2553 14:51 น.

อนัตตา และอัตตา ในอนัตตลักขณะสูตร

พระพุทธองค์ตรัสถามพระปัญจวัคคีย์ เพื่อสอบความเข้าใจว่า :ภ. (พระพุทธเจ้า) : ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตน(อัตตา)ของเรา?ป. (ปัญจวัคคีย์) : ข้อนั้น ไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า.(อนัตตา)ตอนนี้ผมจะย้อนถามว่า:ก็สิ่งใดเที่ยง ไม่เป็นทุกข์ ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตน(อัตตา)ของเรา?ตามหลักตรรกศาสตร์ คุณตัองตอบว่า : ข้อนั้น ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า จริงไหมครับ?เมื่อไรที่ผู้ใดตอบดังนี้ เมื่อนั้นผู้นั้นก็พบและเข้าใจ  อนัตตาและอัตตาที่พระพุทธเจ้าให้นิยามไว้ในอนัตตลักขณะสูตร  เพราะเขาสามารถละทิฏฐิมานะเรื่องอัตตาและอนัตตาได้แล้ว

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ