Print 
การรักษาอุโบสถศีล
 
อินทรีย์พละ
วันที่  16 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14722
อ่าน  2,885

ในการรักษาอุโบสถศีล ในบางครั้งมีการพักรับประทานอาหารกลางวัน หลังเที่ยงวันไปแล้ว เนื่องจากมีเหตุจำเป็นในการทำงาน อยากทราบว่า จะยังคงรักษาอุโบสถศีลได้หรือไม่
ขออนุโมทนาในทุกๆ คำแนะนำครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 16 ธ.ค. 2552 16:43 น.
ถ้ารับประทานอาหารหลังเที่ยงวัน ศีลอุโบสถก็ขาดครับถ้าไม่สะดวก มีความจำเป็นต้องทำงาน ควรรักษาศีลห้าศึกษาพระธรรมตามสมควรแก่เพศคฤหัสถ์ อบรมเจริญปัญญาก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อินทรีย์พละ
วันที่ 16 ธ.ค. 2552 17:00 น.

โดยปกติก็รักษาศีลห้าอยู่แล้วครับ เพียงแต่จะขัดเกลาให้เพิ่มขึ้นครับ
ขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 16 ธ.ค. 2552 21:58 น.

ถ้าจะรักษาศีล 8....ไม่ทานอาหารเลยเวลาเที่ยง  ศีลสำคัญว่าอาหารและการหิว  นี่คือการขัดเกลาเพิ่มขึ้นแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อินทรีย์พละ
วันที่ 17 ธ.ค. 2552 08:42 น.

การจะทำสิ่งที่เป็นกุศลนั้น จะต้องแลกด้วยความเพียร,ความอดทนและ อดกลั้นใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่าเราหิวแต่ก็ยังดีกว่าที่เราจะล่วงศีล ขออนุโมทนาและขอบพระคุณครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 ธ.ค. 2552 09:03 น.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔-หน้าที่ 157 
มตฺตาสุขปริจฺจาคา    ปสฺเส   เจ   วิปุล   สุข
จเช   มตฺตาสุข  ธีโร   สมฺปสฺส  วิปุล  สุข.

" ถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์  เพราะสละสุข  พอประมาณเสีย, ผู้มีปัญญา   เมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์  ก็พึงสละสุขพอประมาณเสีย [จึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์]."

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
อินทรีย์พละ
วันที่ 17 ธ.ค. 2552 15:37 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ธ.ค. 2552 21:37 น.

ศีลของปุถุชนยังไม่บริสุทธิ์  มีเหตุมีปัจจัยก็ล่วงศีลได้  ศีลจึงมีที่สุด  เพราะลาภบ้าง  เพราะทรัพย์บ้าง  เพราะยศบ้าง  เพราะอวัยวะบ้าง  เพราะชีวิตบ้าง  รักษาศีลดีค่ะ  ควรสะสมกุศล  สะสมความดี  สะสมปัญญา  เพราะบุญกุศลเป็นทีพึ่งในโลกหน้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Guest
วันที่ 17 ธ.ค. 2552 23:00 น.

ขอกราบอนุโมทนากับท่านที่สามารถ  รักษาอุโสถศีลเป็นอย่างยิ่ง  กระผมเองนั้นอย่าว่าศีล 8 เลย  ศีล5ยัง  เอาตัวไม่รอดเลย  จึงจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องติดตามศึกษา  ตามแนวทางพระไตรปิฎก โดยเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่า  ท่าน  อ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ได้อนุเคราะห์บุคคล  หลากหลายต่างๆมากมาย  ขอกราบอนุโมทนาด้วยความเคารพยิ่ง  และช่วงเวลานี้ใก้ลปีใหม่  ในฐานะเด็กขอกราบอวยพรให้ท่านอาจารย์  สุจินต์  บริหารวนเขตต์  อายุยืน  ตราบนาน  เท่า  นาน  มากๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
K
K
วันที่ 18 ธ.ค. 2552 17:50 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
อินทรีย์พละ
วันที่ 19 ธ.ค. 2552 12:02 น.

เรียน ท่านอาจารย์และผู้ชี้แนะทุกท่านที่ผมมีความปรารถนาที่จะรักษาอุโบสถศีลนั้น คือจะรักษาเฉพาะวันพระเท่านั้นครับ ด้วยหน้าที่การทำงาน คงเป็นไปไม่ได้ครับที่จะรักษาได้ทุกวัน แต่ในวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันพระ ก็สำรวมกายวาจาอยู่เสมอ โดยการฟังพระธรรมจากมูลนิธิทุกวันในช่วงเช้า เย็น หรือในการเดินทางไปไหน ก็จะฟังmp3 อยู่เสมอ และก็มีศึกษาพระไตรปิฎกเพิ่มเติมตามสมควรครับ  นอกจากนี้ก็ได้มีการเดินทางจาริกแสวงบุญที่สังเวชนียสถานทุกปี ถ้ามีโอกาส ก็จะพยายามทำกุศลทุกประเภท เท่าที่จะมีสติปัญญาทำได้ครับ  ขอกราบอนุโมทนาในคำชี้แนะของทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ธ.ค. 2552 22:38 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
pamali
วันที่ 24 มิ.ย. 2554 09:09 น.
ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ..สาธุ...
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ