Print 
ประวัติท้าวสักกะ
 
เจริญในธรรม
วันที่  14 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14672
อ่าน  3,956

เรียนถามท่านผู้รู้ธรรม
1.ผมอยากอ่านประวัติพระอินทร์ อย่างละเอียดมีอยู่ในเล่มใหน หน้าใหนของพระสูตรครับ?
2.การสร้างถนน มีอานิสงค์อย่างไร?  มีบอกในพระสูตรเล่มใหนครับ หากมีตัวอย่างข้อความรบกวนช่วยแสดงให้ดูหน่อยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ  ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 14 ธ.ค. 2552 16:32 น.

ประวัติของท้าวสักกะมีอยู่ในอรรถกถาหลายแห่ง ในอรรถกถาธรรมบทเล่มที่ ๔๐ หน้า ๓๕๖ - ๓๗๘ ก็มีรายละเอียดมากพอสมควรครับ
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ หน้าที่ 356 
๗. เรื่องท้าวสักกะ 
[๒๑]  ข้อความเบื้องต้น  พระศาสดา  เมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลี  ประทับอยู่ในกูฏาคารศาลาทรงปรารภท้าวสักกเทวราช  ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "อปฺปมาเทนมฆวา" เป็นต้น...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ธ.ค. 2552 21:13 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
วัตรบท ๗ ของผู้จะเป็นพระอินทร์ [ปฐมเทวสูตร] เวปจิตติสูตร .. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญขันติธรรม  ... ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2552 20:32 น.

กุศลทุกอย่างให้ผลเป็นสุข สูงสุดบรรลุมรรค ผล นิพพาน และไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย ถ้ามีศรัทธา ศีล สุตะ หิริ โอตตัปปะ จาคะ ปัญญา ชื่อว่าไม่จนค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
จิตและเจตสิก
จิตและเจตสิก
วันที่ 16 ต.ค. 2560 13:21 น.

สาธุ  สาธุ ฯ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ