Print 
สัญชาติญาณ
 
pawana
วันที่  14 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14690
อ่าน  3,684

เรียนถามท่านผู้รู้  ในพระไตรปิฎกมีคำว่า สัญชาติญาณ หรือไม่คะ  ขอบคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 15 ธ.ค. 2552 08:59 น.

ในภาษาไทย คำว่า สัญชาติญาณ  และสัญชาตญาณ ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยที่ว่า สัญชาติญาณ คือ ความบันดาลใจ  และสัญชาตญาณ คือ ความรู้ที่เกิดเอง ไม่ต้องมีใครสอน เช่น ความรักตัวกลัวตาย รู้จักแสวงหาอาหาร เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดก็คือธรรมะฝ่ายนามธรรม ได้แก่ จิต เจตสิก  และคำว่า สัญชาติญาณ อาจจะหมายถึง ฉันทะ อัธยาศัย การสะสมก็ได้แต่ยังไม่พบคำทั้งสองในพระไตรปิฎกและอรรถกถาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pawana
วันที่ 15 ธ.ค. 2552 20:20 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2552 20:25 น.

สัญชาติญาณ  หมายถึงความรู้สึก  หรือการสั่งสมมาในเรื่องของ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรือเป็นไปในเรื่องของธรรมะ  คือจิตที่เกิดขึ้น  เป็นกุศล  หรือเป็นอกุศล  และแต่ละบุคคลสั่งสมมาไม่เหมือนกัน  บางคนก็สั่งสมอุปนิสัยที่จะให้ทาน  ให้ความช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก  บางคนก็ไม่มีอุปนิสัยในการให้ทาน  แล้วแต่การสั่งสมค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 10 ธ.ค. 2554 18:56 น.
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ