ไม่พักไม่เพียร
 
ทราย
วันที่  29 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1459
อ่าน  1,030


ความหมายของคำว่า "ไม่พัก ไม่เพียร" คืออะไรคะ  เคยได้ยินอาจารย์สุจินต์บรรยาย

แต่ยังไม่เข้าใจความหมายค่ะ ขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 30 มิ.ย. 2549
 
  ความคิดเห็น 2  
 
saowanee.n
วันที่ 1 ก.ค. 2549

ไม่พักและไม่เพียร หมายถึง  มัชฌิมาปฏิปทา  คือทางสายกลางในพระพุทธศาสนานั่นเอง   ถ้ากล่าวในแง่ของปรมัตถธรรม  หมายถึง ปัญญาที่เห็นแจ้งตรงตามสภาวะก็ย่อมถ่ายถอนความไม่รู้  ความเห็นผิด   ความติดข้องต่างๆ   ที่เป็นไปในทางกุศลบ้าง  ที่เป็นไปในทางอกุศลบ้าง

 
  ความคิดเห็น 3  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 30 ก.ค. 2549

สาธุครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ