สุทัตตสูตร [การก้าวไปที่ประเสริฐ คือ ก้าวไปสู่ความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้อง]
 
Khaeota
วันที่  9 พ.ย. 2552
หมายเลข  14203
อ่าน  1,167

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เรื่อง การก้าวไปที่ประเสริฐ

คือ ก้าวไปสู่ความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้อง

[เล่มที่ 25] พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒[เล่มที่ 25] - หน้าที่ 412

ข้อความบางตอนจาก

สุทัตตสูตร

อนาถบิณฑิกคหบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก

ครั้งนั้น ยักษ์ชื่อสีวกะไม่ปรากฏร่าง ได้ส่งเสียงให้ได้ยินว่า ช้างแสนหนึ่ง ม้าแสนหนึ่ง ฯลฯ ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อันจำแนกแล้ว ๑๖ ครั้ง แห่งการยกย่างเท้าไปก้าวหนึ่ง ท่านจงก้าวหน้าไปเถิด คฤหบดีท่านจงก้าวหน้าไปเถิด คฤหบดี ไปการก้าวหน้าของท่านประเสริฐ การถอยหลังไม่ประเสริฐเลย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 มิ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ