อภิธรรมในชีวิต 01 - ปรมัตถธรรม
 
พุทธรักษา
วันที่  3 พ.ย. 2552
หมายเลข  14134
อ่าน  904

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน

สภาพธรรม มี  ๒  อย่าง คือ  นามธรรม และ รูปธรรมนามธรรม เป็นสภาพรู้  รูปธรรม เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อะไร.
เช่น  การเห็น เป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่รู้สีสี เป็น รูปธรรม เพราะ สี ไม่รู้อะไร.
สิ่งที่เรายึดถือ ว่า เป็นตัวตน นั้น เป็นเพียงนามธรรม และ รูปธรรม ซึ่ง เกิดขึ้น แล้วก็ดับไป.
สภาพธรรมทั้งหลาย ทั้งภายในกาย และ ภายนอกกายเป็นแต่เพียง นามธรรม และ รูปธรรมซึ่ง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง.
นามธรรม และ รูปธรรม เป็นสภาพธรรมที่มีจริงซึ่ง ภาษาบาลี เรียกว่า "ปรมัตถธรรม"
เราสามารถรู้ลักษณะของปรมัตถธรรมได้ เมื่อ ปรมัตถธรรม-ปรากฏไม่ว่าเราจะบัญญัติเรียก ปรมัตถธรรมนั้นๆ ว่าอย่างไรก็ตาม.
สำหรับผู้ที่อบรมเจริญวิปัสสนาสามารถประจักษ์ลักษณะของนามธรรม และ รูปธรรม ตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน เมื่อรู้ลักษณะของนามธรรม และ รูปธรรม แต่ละประเภท มากขึ้นก็จะยิ่งรู้ชัดขึ้นว่า "ตัวตน" นั้น เป็นแต่เพียง "ความคิด" ไม่ใช่ "ปรมัตถธรรม"
.
ข้อความบางตอนจากหนังสือ พระอภิธรรมในชีวิตประจำวันโดย  Nina  Van  Gorkormแปลโดย อาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม
... ขออนุโมทนา ... ขออุทิศกุศล แด่คุณพ่อ คุณแม่ และ สรรพสัตว์

 


  ความคิดเห็น 1  
 
วิริยะ
วันที่ 3 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 3 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
K
K
วันที่ 4 พ.ย. 2552

หนังสือ พระอภิธรรมในชีวิตประจำวันโดย  Nina  Van  Gorkormแปลโดย อาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม


 

เป็นหนังสือเล่มแรกของมูลนิธิฯ ที่ผมได้อ่านอย่างจริงจัง

และเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาอย่างถูกต้อง ในอัตภาพนี้

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 4 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ