บารมีในชีวิตประจำวัน [บารมี ๑๐]
 
พุทธรักษา
วันที่  3 พ.ย. 2552
หมายเลข  14135
อ่าน  1,052


 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


บารมี ๑๐ ในชีวิตประจำวัน


บารมี ๑๐ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับการที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทเพราะการเจริญกุศลนั้น ต้องเจริญทุกประการ เพื่อเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดขึ้น และดับกิเลสได้หมดสิ้นเป็นสมุจเฉท ตามลำดับขั้นดังนั้น จึงต้องเข้าใจให้ถูก ว่า กุศลใดเป็นบารมี ... กุศลใดไม่ใช่บารมีและควรศึกษาให้เห็นความสำคัญของบารมีทั้ง ๑๐เพื่อจะได้อบรมให้เจริญยิ่งขึ้น.
บารมี  ๑๐ ได้แก่
ทานบารมี   ศีลบารมี  เนกขัมมบารมีปัญญาบารมี   วิริยบารม  ขันติบารมี   สัจจบารมี   อฐิษฐานบารมี  เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี
ข้อความบางตอนจากหนังสือ บารมีในชีวิตประจำวันโดย อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์
 ja.music.openfun.org/wiki/百合 ... ขออนุโมทนา ...  


  ความคิดเห็น 1  
 
วิริยะ
วันที่ 3 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 3 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ