สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง
 
พุทธรักษา
วันที่  23 ต.ค. 2552
หมายเลข  14064
อ่าน  1,042

พระผู้มีพระภาคฯทรงแสดงไว้โดยนัยใดบ้างคะ.?กรุณายกตัวอย่าง ... เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ที่ตรงกับความหมายของคำว่า ...
ขณะที่สมาทาน ... คือ อย่างไร.?ขณะที่อาจหาญ ... คือ อย่างไร.?ขณะที่ร่าเริง ... คือ อย่างไร.?


Tag  ร่าเริง สมาทาน อาจหาญ
  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 24 ต.ค. 2552

ขอเชิญคลิกอ่านจากคำบรรยายของท่านอาจารย์ ซึ่งท่านนำมาจากอรรถกถา

ที่  สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 24 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
พุทธรักษา
วันที่ 24 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
K
K
วันที่ 26 ต.ค. 2552

ขออนุญาตสนทนาด้วยนะครับ ผมคิดว่าการสมาทาน  อาจหาญ และร่าเริงนั้น 

อาศัยเหตุคือปัญญาหรือความเข้าใจในชีวิตประจำวันนั่นเอง  เพราะหากไม่รู้ไม่เข้าใจ

ว่าในชีวิตประจำวันนั้น  ขณะใดไม่สมาทาน  ไม่อาจหาญ  และไม่ร่าเริง  ก็ไม่สามารถรู้

ว่า สมาทาน  อาจหาญ  และร่าเริงนั้น  มีลักษณะเป็นอย่างไรครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Komsan
วันที่ 27 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
คุณ
วันที่ 28 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ