พระอรหันต์ แบบ สุขวิปัสสโก
 
POPO
วันที่  22 ต.ค. 2552
หมายเลข  14039
อ่าน  4,088

  ขอถามว่า พระอรหันต์แบบสุขวิปัสสโกนั้นเป็นอย่างไร ทำไมต้องมีการแยกประเภทและพระอรหันต์แบบสุขวิปัสโกนั้น เป็นกลุ่มที่ใช้ปัญญานำสมาธิในการทำวิปัสสนา  ใช่

หรือไม่   และการใช้ปัญญานำสมาธินั้น  เป็นอย่างไร  แตกต่างกับกลุ่มสมาธินำปัญญา

และแบบสมาธิควบคู่ปัญญาอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 22 ต.ค. 2552

ควรทราบว่าการแสดงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงตามที่เป็นจริง เพราะบุคคลผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์มีต่างกันหลายประเภท  จึงทรงแสดงตามที่มี

ขอเชิญคลิกอ่านความหมายที่  สุกขวิปัสสกะ   เจโตวิมุตติ

  ปัญญาวิมุติ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ต.ค. 2552

พระอรหันต์แบบสุขวิปัสสโก  เป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีตาทิพย์  หูทิพย์  คือไม่มีฤทธิ์ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 22 ต.ค. 2553

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
namconinfe
วันที่ 18 ก.พ. 2557

อนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ