ศีล สมาธิ ปัญญา
 
พุทธรักษา
วันที่  22 ต.ค. 2552
หมายเลข  14041
อ่าน  991

คำว่า  ศีล สมาธิ ปัญญามีความละเอียดลึกซึ้งแค่ไหน


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 23 ต.ค. 2552

คำว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นชื่อของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา ที่เรียกว่าพระไตรปิฎก ศีล สมาธิ ปัญญา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไตรสิกขา เป็นคำสอนเพื่อให้ถึงการตรัสรู้ เพื่อบรรลุพระนิพพาน เพื่อการดับกิเลส

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่..

ไตรสิกขา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 23 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
พุทธรักษา
วันที่ 23 ต.ค. 2552

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ