แท้จริงแล้วท่านทุกข์เพราะอะไร...ท่านยังโทษใครอยู่หรือเปล่า
 
shumporn.t
วันที่  19 ต.ค. 2552
หมายเลข  14010
อ่าน  812

ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมที่มูลนิธิ

ท่านอาจารย์   แต่คุณนิรันด์ลืมว่า  คุณนิรันด์รักสิ่งที่ปรากฏทางตา  เสียง กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะทุกอย่างที่เป็นที่น่ายินดี  เพราะฉะนั้น  ก็จะมีการนึกถึงว่า   เป็นญาติบ้าง  เป็นพี่บ้าง เป็นน้องบ้าง  แต่ตามความเป็นจริง  คือยังมีความติดข้อง  ไม่ว่าสิ่งใดจะปรากฏทางหนึ่งทางใดนะค่ะ  เพราะความไม่รู้จึงจำว่าเป็นคน  เป็นหลาน  เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เพราะเหตุว่ายังมีความติดข้อง เครื่องผูก กามราคะสังโยชน์ ยังมีความพอใจอยู่ค่ะเปลี่ยนจากหลาน  เปลี่ยนจากคุณแม่  เปลี่ยนจากใครก็ตามแต่  ก็ยังเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ยังพอใจ  เป็นเสื้อ  เป็นอาหาร   เป็นอะไรได้ทั้งหมด  ไม่สิ้นสุดความพอใจ

เพราะฉะนั้นจะไม่รู้เลยนะค่ะว่า  ถ้ายังคงมีกามราคะความพอใจ  ในรูป  เสียง  กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ  ก็จะต้องมีทุกข์ค่ะ ไม่ใช่ไปโทษว่า  เพราะอย่างนั้นทำให้เราเป็นทุกข์ เพราะรักคนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์   เพราะรักคนโน้นทำให้เราเป็นทุกข์   แต่เพราะเรายังมีความติดข้อง  ไม่จบ  เพราะฉะนั้นก็ทุกข์ไม่จบ...


  ความคิดเห็น 1  
 
choonj
วันที่ 20 ต.ค. 2552

คนเรามีความหน่วงนึกในใจ ๑๘  คือเห็นแล้วก็ สุกข์ ทุกข์ และไม่สุกข์ไม่ทุกข์  ฯลฯ  ถ้าปัญญาเกิดรู้ว่าเป็นธรรมก็จะไม่โทษใครทั้งนั้น  ครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
vikrom
วันที่ 20 ต.ค. 2552

ถ้าเห็นโทษของความพอใจ ความติดข้อง ความต้องการแล้ว......โทสก็น่าจะเบาบางลงตามลำดับใช่ไหมครับ

ขออนุโมทนาในความวิริยะด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
คุณ
วันที่ 20 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
shumporn.t
วันที่ 20 ต.ค. 2552

เรียน ความเห็นที่ 2

ปัญญาเห็นโทษของอกุศลทุกชนิด   และปัญญาก็เห็นคุณของกุศลทุกประการ เมื่อปัญญาค่อยๆ เจริญขึ้น  อกุศลต่างๆ ก็ค่อยๆ เบาบางลง   แต่ถ้าตราบใดยังมีกิเลสอยู่  ยังไม่ดับเป็นสมุเฉท  ก็เวียนมาเป็นแบบนี้อีกไม่จบ  ดังนั้น กิเลสที่จะต้องดับก่อน  คือ  โลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิด   ที่ยึดถือว่าเป็นสัตว์  บุคคลตัวตน  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
คุณ
วันที่ 30 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ