อนุสติ ๑๐
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  19 ต.ค. 2552
หมายเลข  14007
อ่าน  910

  วันเสาร์ที่ผ่านมาได้สนทนาพระสูตร   ว่าด้วยอนุสติ ๑๐ ทำให้ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่า  การที่ใครจะระลึกถึงพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ..ไม่ใช่ด้วยตัวตน

ที่ไประลึกถึง  แต่ต้องเป็นปัญญาที่มีความเข้าใจในพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัม-

พุทธเจ้า  ในพระธรรม  ในพระอริยสงฆ์ จึงจะเป็นปัจจัยให้สติระลึกถึงพระพุทธคุณโดย

ไม่มีตัวตนไประลึก  ก็นึกขึ้นได้ว่าช่วงที่ชาวต่างชาติมาก็ได้สนทนากันเรื่องการไหว้รูป

ปั้นหน้าตาครึ่งชายครึ่งหญิง  ไม่ทราบว่าเป็นของศาสนาใด  แต่ชาวต่างชาติกล่าวว่าเขาเองไม่ได้ไหว้  แต่ระลึกถึงคุณของเทวดา  ท่านอาจารย์สั่นศรีษะ  การระลึกถึงคุณของเทวดานั้น  ต้องเป็นปัญญาที่ระลึกถึงคุณความดี ที่เทวดานั้นได้กระทำไว้จึง

ได้ไปเกิดเป็นเทวดา  เทวตานุสสติก็เช่นเดียวกัน  ต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ตัวตนที่จะไป

ระลึก...

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
ups
วันที่ 20 ต.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
วิริยะ
วันที่ 20 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 21 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 21 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 22 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
noynoi
วันที่ 23 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ