สัมปชัญญะ ๔
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  19 ต.ค. 2552
หมายเลข  14005
อ่าน  987

  เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์ มีชาวต่างชาติมาสนทนาธรรมทั้งอาทิตย์ที่มูลนิธิ 

ท่านอาจารย์มีความเมตตาอย่างสูง ให้ชาวต่างชาติมีโอกาสได้สนทนาธรรม  มีคำถาม

จากคุณซาราคำถามหนึ่ง  ท่านอาจารย์ได้ตอบอธิบายไว้แจ่มแจ้งมาก  ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่ามีประโยชน์มาก  ขอนำมาให้พวกเราได้พิจารณาเพื่อสะสมความเข้าใจที่ถูกต้อง...

คุณซาร่าถามว่า  การไปอินเดียกันเพราะเห็นประโยชน์  คือเป็นสาตถกสัมปชัญญะใช่ไหม ?  ท่านอาจารย์กล่าวว่าทำไมต้องไปอินเดียถึงเห็นประโยชน์  ท่านยกตัวอย่างว่า

ขณะนี้ที่พวกท่านมาสนทนาธรรม  มาฟังพระธรรมกันเพราะอะไร  ก็เพราะเห็นประโยชน์

ก็คือสาตถกสัมปชัญญะ ขณะที่สนทนาธรรม ฟังธรรม แล้วคิดแต่เรื่องราวหรือสงสัยในสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้ได้ ไม่เกื้อกูลต่อการรู้ลักษณะสภาพธรรม จะเป็นสัปปายสัมปชัญญะ

ได้อย่างไร  แต่ขณะที่เข้าใจในสิ่งที่กำลังฟังก็ต้องเป็นสัปปายสัมปชัญญะ  เมื่อเข้าใจในสภาพธรรมที่ถูกต้อง  ขณะนั้นก็เป็น โคจรสัมปชัญญะ และเมื่อปัญญาเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมตามความเป็นจริงนั่นก็คืออสัมโมหสัมปชัญญะ  ท่านอาจารย์กล่าวว่าจริงๆ แล้วไม่ใช่ไปเรียกชื่อว่าเป็นสาตถกสัมปชัญญะ  เป็น...การศึกษาพระธรรมเพื่อให้เข้าใจ  ไม่ใช่ให้เรียกชื่อว่าเป็นอย่างนี้  อย่างนั้น

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 20 ต.ค. 2552

เชิญคลิกอ่าน....สัมปชัญญะ ๔ ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
choonj
วันที่ 20 ต.ค. 2552

สาตถกสัมปชัญญะ  คือปัญญารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์  เมื่อรู้ว่าการฟังธรรมไม่ว่าที่ไหนเป็นการส่งเสริมเจริญปัญญา  จึงเป็นประโยชน์และเป็นสาต-สกสัมปชัญญะ ก็ต้องเริ่มจากสาตสกสัมปชัญญะ สัปปายสัมปชัญญะ โคจรสัมปชัญญะ

จนเป็นอสัมโมหสัมปชัญญะ  เป็นปัญญาทั้งนั้น  ครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ups
วันที่ 20 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ แล้วแต่การสั่งสม ฟังจนกว่าจะเข้าใจ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 21 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ