โพธิปักขิยธรรม มีประโยชน์อย่างไรมีอะไรบ้าง

 
sutassangsri
วันที่  2 ต.ค. 2552
หมายเลข  13813
อ่าน  1,653
โพธิปักขิยธรรม มีประโยชน์อย่างไร มีอะไรบ้าง และต้องเริ่มที่ข้อใดก่อน

จึงจะประสบผลสำเร็จ มีขั้นตอนการเจริญอย่างไร

  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 2 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 3 ต.ค. 2552

โพธิปักขิยธรรม 37 คือองค์ธรรมที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ เริ่มต้นด้วยการอบรมเจริญสติ

ปัฏฐาน ซึ่งต้องใช้เวลาอบรมนานเป็นกัปป์ๆ จนกว่าจะบรรลุ มรรค ผล นิพพานค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 3 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
SRPKITT
วันที่ 6 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ING
วันที่ 11 ก.ค. 2555

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ