พระพุทธศาสนา - สอนอะไร !

 
พุทธรักษา
วันที่  3 ต.ค. 2552
หมายเลข  13832
อ่าน  1,163

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถาม พระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่น หรือ ปรัชญาอื่นๆ หรือไม่มีอะไรในศาสนาพุทธ ที่ศาสนาอื่นไม่มี

ตอบ พระพุทธศาสนา สอนให้เรารู้เรื่องราวของสภาพธรรมที่เราสามารถรู้ได้ ด้วยตัวเอง พระพุทธศาสนา "ไม่ได้สอนบทบัญญัติให้เราต้องเชื่อ" แต่ "สอนให้อบรมความเข้าใจสภาพธรรมทุกอย่าง" ทั้งภายในตัวเรา และรอบตัวเรา ทำให้เราสามารถ "เข้าใจความจริง" ได้

พระพุทธศาสนา สอนให้เข้าใจ "เหตุที่แท้จริง" เช่น การได้ลาภ และ การเสื่อมลาภสรรเสริญ และ นินทา การมียศ และ การเสื่อมยศทุกข์ และ สุข

พระพุทธศาสนา สอนให้เรารู้ว่า การประสบกับอารมณืที่ดี และ ไม่ดีทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายเป็น "ผลของบุญและบาป" ที่ได้กระทำมาแล้วในอดีต

พระพุทธศาสนา สอนให้เรารู้ว่า "ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เกิดจากเหตุปัจจัย"

พระพุทธศาสนา "สอนให้เรารู้ เรื่องเหตุและผล"

เมื่อเราเข้าใจเรื่องปัจจัยต่างๆ มากขึ้นเรา ก็สามารถเผชิญกับความทุกข์ยากในชีวิตได้และ อบรมจิตใจให้เป็นกุศล มากขึ้น

ข้อความบางตอนจากหนังสือ
"เข้าถึงธรรม" เรียบเรียงโดย
Nina Van Gorkom
แปลโดย สุจิตต์ อึ้งภากรณ์

ขออนุโมทนา
ขออุทิศกุศลแด่คุณพ่อ คุณแม่ และ สรรพสัตว์.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ