พระพุทธศาสนา...มีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาอย่างไร.

 
พุทธรักษา
วันที่  3 ต.ค. 2552
หมายเลข  13835
อ่าน  15,537

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถาม. เราจะต้องเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าจึงจะเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดีได้.?

ตอบ. เราไม่ต้องเชื่อ พระพุทธศาสนา "อย่างงมงาย" เราศึกษาพระธรรม และ ไตร่ตรองเพื่อให้เข้าใจ สัจจธรรม ด้วยตัวเราเองโดยเราต้องพิจารณา อย่างรอบคอบและ เมื่อมีการอบรมเจริญปัญญา เราก็จะรู้ได้ว่า พระธรรม ที่ทรงแสดงนั้น เป็น ความจริง

ถาม. ดิฉันจะได้ประโยชน์อะไร จากการศึกษาพระพุทธศาสนาบ้าง

ตอบ. เมื่อ รู้ความจริง ของสภาพธรรมทั้งหลายในชีวิตก็จะคลายความเศร้าโศก เมื่อรู้ว่า ความทุกข์ยากของชีวิตเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ต่างๆ ซึ่ง ทำให้สามารถเผชิญปัญหาในชีวิตได้ พระพุทธศาสนา สอนให้รู้ความจริง ว่า "ชีวิตจริงๆ นั้น คืออะไร ชีวิต คือ ชั่วขณะหนึ่งๆ ที่รู้ "อารมณ์" (สิ่งที่จิตรู้) เช่น การเห็น เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ แล้วก็คิดถึงเรื่องของสิ่งที่เห็น การได้ยิน เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ แล้วก็คิดถึงเรื่องของสิ่งที่ได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส และ การกระทบสัมผัสทางกาย ก็โดยนัยเดียวกัน คือ มีการคิดนึกถึง สิ่งที่ปรากฏ แต่ละทางนั้นๆ ต่ออีกหลายขณะ เมื่อรู้สภาพธรรม ตามความเป็นจริง ในชีวิตประจำวันมากขึ้นก็จะเห็น "กิเลส" ของเราเอง และการรู้อารมณ์ ทางทวารต่างๆ นั้นทำให้ "กิเลส" มากมายหลายอย่างเกิดขึ้น

ข้อความบางตอนจากหนังสือ "เข้าถึงธรรม"
เรียบเรียงโดย Nina Van Gorkom
แปลโดย สุจิตต์ อึ้งภากรณ์

ขออนุโมทนาขออุทิศกุศลแด่คุณพ่อ คุณแม่ และ สรรพสัตว์.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วิริยะ
วันที่ 4 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ