Print 
สติเริ่มเกิดจะไม่ชัด
 
คุณย่า
วันที่  27 ส.ค. 2552
หมายเลข  13364
อ่าน  2,036

สนทนาธรรมที่มูลนิธิ ฯ

พื้นฐานพระอภิธรรม   ครั้งที่  ๙๒

วันอาทิตย์ที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๒

 

คุณชาลี...

อย่างท่านอาจารย์เคยบรรยายเมื่อ ๒  อาทิตย์ที่ผ่านมาว่า  เมื่อสติ

จะเริ่มเกิดจะมีความไม่ชัด   ความไม่ชัดนี่จะไม่ใช่ความสงสัย

 

ท่านอาจารย์...

ขอประทานโทษนะค่ะ   สภาพธรรมเป็นอย่างไร  ก็ไม่มีใครสามารถ

จะเปลี่ยนแปลงได้   แต่ความรู้หรือความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน 

 ขณะนี้   ทุกคนรู้ว่ามีจิตเกิดดับสืบต่อด้วย   เพราะว่า

จิตเกิดขึ้นที่ละหนึ่งขณะ  

 สภาพของจิตเป็นปัจจัยที่ทำให้ทันทีที่จิตนั้นดับไป  

 จิตอื่นต้องเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างคั่น   เว้นจุติของพระอรหันต์เท่านั้น

นอกจากนั้นจิตทุกประเภททุกขณะ   เป็นอนันตรปัจจัย  ทันทีที่ดับ

ก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างคั่น  

 เราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมค่ะ   ว่าขณะนี้  

 เห็นไม่ใช่ได้ยิน   เพราะเนียนมาก  

เกิดดับสืบต่อเร็วมากไม่ปรากฏที่จะทำให้เห็นว่า   จากเห็นนี้ต้องดับไปนะ

จึงจะมีได้ยิน   ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ   แล้วจึงจะมีคิดนึก  

 นี่คือการเกิดดับของสภาพธรรมอย่างรวดเร็ว  

เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรม   แม้ว่าธรรมปรากฏ   ปัญญารู้แค่ไหน

ชัดหมายความถึงปัญญา  

ไม่ใช่หมายความถึงลักษณะของธรรม  

เสียงที่เบามาก  ปรากฏได้ไหมค่ะ  

 ไม่ต้องไปเสียงดังเท่าไร  เบา ๆ ปรากฏได้ไหมค่ะ ?  ปรากฏได้นะค่ะ

เสียงเบาหรือเสียงดัง   ปรากฏต่างกันใช่ไหมค่ะ  

 ความเข้าใจถูกต้อง   ไม่ว่าจะเสียงเบาหรือเสียงดัง   ต้องเหมือนกัน

ถ้าเป็นความรู้ชัด   เพราะว่าขณะนั้นเป็นธรรม 

ไม่ใช่หมายความว่า   เสียงเบาไม่ชัด   เสียงดังชัด  ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ

แต่เป็นปัญญา   ซึ่งรู้ตามความเป็นจริง  

 ความชัด  คือ  ปกติสามารถจะเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรม

ที่ปรากฏได้   ต้องอบรมนะค่ะ   ต้องค่อย ๆ เข้าใจขึ้น ๆ  

 เป็นหนทางเดียว   เพราะว่า   ถ้าถามใครทุกคนตอบได้

แข็งเป็นธรรม   แต่เป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด  

ยังไม่ถึงการที่จะปรากฏว่า   ขณะนั้นเฉพาะแข็งปรากฏ  

 แล้วจะเป็นอะไรได้   นอกจากจะเป็นธรรมอย่างหนึ่ง

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 28 ส.ค. 2552 10:25 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 28 ส.ค. 2552 12:25 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 28 ส.ค. 2552 14:22 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
arin
วันที่ 29 ส.ค. 2552 11:35 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Komsan
วันที่ 29 ส.ค. 2552 18:59 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
damkenglawyer
วันที่ 7 ก.ย. 2552 13:09 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 23 ธ.ค. 2555 03:51 น.

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ