กายคตาสติและกายานุปัสสนา

 
คุณย่า
วันที่  29 ส.ค. 2552
หมายเลข  13395
อ่าน  7,524

ปฏิบัติธรรม
อาทิตย์ ๑๙ ต.ค ๕๑

กุล มีคำถามจะเรียนถามถึงเรื่อง การพิจารณาเห็นกายในกาย ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งหลายท่านคงเคยได้ยิน "กายคตาสติ" กับ "กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน" ก็คือสติที่ (ระลึก) เป็นไปในกายนั่นเอง จะขอความเข้าใจว่า เหมือนกัน หรือ ต่างกันอย่างไรทั้ง ๒ หมวดนี้

อาจารย์ ยังไม่เข้าใจคำถาม

กุล คือระหว่าง "กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน" กับ "กายคตาสติ"

อาจารย์ ชื่อต่างกันแต่สติต่างกันหรือเปล่า สติเป็นสติ สติที่เข้าใจสภาพธรรมที่กายหรือรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่มีอยู่ที่กาย ก็เรียกตามสตินั้นว่า "กายคตาสติ" สติเป็นไปในการรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางกาย

เพราะฉะนั้น สติปัฏฐานทั้งหมด อีกชื่อหนึ่งก็คือกายคตาสติทั้งหมดเลย ...เพราะอะไรเพราะสตินั้นระลึกเป็นไปที่กายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบรรพไหนๆ ก็ตาม ก็คือระลึกที่กายนั้นแหละจึงเป็นกายคตาสติ แต่เวลาที่ใช้คำว่า "กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน" ที่ต่างกับ"กายคตาสติ" ของสมถภาวนา เพราะว่าสมถภาวนาก็มีการระลึกที่ส่วนต่างๆ ของกาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง แต่พอถึงสติปัฏฐาน เป็นปฏิกูลมนสิการสัญญา ก็คือการระลึกถึงความเป็นปฏิกูลของสภาพธรรมที่ปรากฏที่กาย...ต่างกันที่ชื่อ แต่ว่าสติเป็นสติ เป็นสภาพธรรมที่ระลึกที่ไหน ไม่ใช่ที่อื่นแต่ที่กาย และมีปัญญาระดับไหนสงบระงับจากความติดข้องหรือว่าเข้าใจความจริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ

เพราะฉะนั้น โดยมากจะติดที่ชื่อ เพราะว่าไม่ใช่ภาษาไทยที่เราใช้กันปกติที่เราจะเข้าใจได้ในภาษาของเรา ...แต่ธรรมไม่ใช่ของภาษาไหนเลย เป็นความจริงที่ใช้ภาษาของเรา แต่ธรรมไม่ใช่ของภาษาไหน เป็นความจริงที่ใช้ภาษาไหนก็ได้ เพราะฉะนั้น เวลานี้ทุกคนมีกายอยู่ตลอดเวลา และความจริงอะไรล่ะที่มีสภาพธรรมอะไรที่เป็นกาย ที่กายนี้มีอะไรบ้างที่พอจะปรากฏได้ อย่างในขณะนี้ถ้ากระทบสัมผัสส่วนที่เคยเข้าใจว่า เป็นแขน เป็นหน้า เป็นเท้า เป็นมือนั่นคือส่วนต่างๆ ของกาย แล้วลักษณะของกายจริงๆ ที่เราเข้าใจว่าเป็นมือ ความจริงลักษณะจริงๆ เป็นอะไร รู้ได้ทางไหน มีจริงๆ หรือเปล่า


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วิริยะ
วันที่ 30 ส.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 30 ส.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
noynoi
วันที่ 30 ส.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jadesri
วันที่ 9 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
วันที่ 8 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nopwong
วันที่ 3 ม.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ประสาน
วันที่ 12 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
วันที่ 19 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ