พระบัญญัติเกี่ยวกับเงินและทอง [มหาวิภังค์ ]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  10 ก.ค. 2552
หมายเลข  12861
อ่าน  1,876

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓- หน้าที่ 940
                           
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘

เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร  ฯลฯ    
                   
     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้ :-

พระบัญญัติ

     ๓๗.๘.  อนึ่ง ภิกษุใด  รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.                         

เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร  จบ

สิกขาบทวิภังค์         

     [๑๐๖]  บทว่า อนึ่ง...ใด  ฯลฯ
     วิธีเสียสละรูปิยะ ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ฯลฯ องค์ ๕  ของภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะ  องค์ ๕  นั้น  คือ ฯลฯ วิธีสมมติภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะ  พึงขอภิกษุให้รับตกลงก่อน ฯลฯ

บทภาชนีย์

     ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย์

     [๑๐๗]  รูปิยะ ภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปิยะ ฯลฯ

ทุกกฏ
     ไม่ใช่รูปิยะ  ภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปิยะ ต้องอาบัติทุกกฏ ไม่ใช่รูปิยะ ภิกษุสงสัย...ต้องอาบัติทุกกฏ 

ไม่ต้องอาบัติ 
     ไม่ใช่รูปิยะ  ภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่รูปิยะ... ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร
      [๑๐๘]  ทองเงินตกอยู่ภายในวัดก็ดี  ภายในที่อยู่ก็ดี  ภิกษุหยิบยกเองก็ดี ใช้ให้หยิบยกก็ดี   แล้วเก็บไว้ด้วยตั้งใจว่า  เป็นของผู้ใด ผู้นั้นจักนำไปดังนี้๑   ภิกษุวิกลจริต๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ๑  ไม่ต้องอาบัติแล.

โกสิยวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ


Tag  นิสสัคคิยปาจิตตีย์ พระบัญญัติ ภิกษุรับทอง ภิกษุรับเงิน วิธีเสียสละรูปิยะ สิกขาบทล

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ