นิมิตคืออะไร

 
เจิด
วันที่  10 พ.ค. 2549
หมายเลข  1211
อ่าน  16,462

นิมิตคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร จะเกิดกับทุกคนได้ไหม ถ้าเกิดขึ้นจะรู้ได้อย่างไร ว่าเป็นนิมิต


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 13 พ.ค. 2549

นิมิต แปลว่า ความกำหนด , ลาง , รูปเปรียบ , เหตุ , มูลเค้า , เครื่องหมาย เป็นต้นในแต่ละแห่งมีความหมายแตกต่างกัน เช่น นิมิตอนุพยัญชนะอย่างหนึ่ง นิมิตของสมถภาวนาอย่างหนึ่ง นิมิตของสังขารอย่างหนึ่ง กรรมนิมิต คตินิมิต เป็นต้น สำหรับผู้เจริญสมถภาวนาบางอารมณ์จะมีนิมิตของอารมณ์นั้นเมื่อจิตสงบถึงระดับขั้นต่างๆ มีอุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิตตามลำดับซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิสุทธิมรรคสมาธินิเทศ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 11 มี.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ