นิมิตคืออะไร
 
เจิด
วันที่  10 พ.ค. 2549
หมายเลข  1211
อ่าน  13,548
นิมิตคืออะไร  เกิดขึ้นได้อย่างไร จะเกิดกับทุกคนได้ไหม  ถ้าเกิดขึ้นจะรู้ได้อย่างไร

ว่าเป็นนิมิต

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 13 พ.ค. 2549

นิมิต  แปลว่า   ความกำหนด , ลาง , รูปเปรียบ , เหตุ , มูลเค้า , เครื่องหมาย  เป็นต้นในแต่ละแห่งมีความหมายแตกต่างกัน  เช่น  นิมิตอนุพยัญชนะอย่างหนึ่ง  นิมิตของสมถภาวนาอย่างหนึ่ง   นิมิตของสังขารอย่างหนึ่ง กรรมนิมิต  คตินิมิต  เป็นต้น  สำหรับผู้เจริญสมถภาวนาบางอารมณ์จะมีนิมิตของอารมณ์นั้นเมื่อจิตสงบถึงระดับขั้นต่างๆ  มีอุคคหนิมิต  ปฏิภาคนิมิตตามลำดับซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิสุทธิมรรคสมาธินิเทศ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
คุณ
วันที่ 11 มี.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ