กรรมดีลบล้างกรรมชั่วได้หรือไม่

 
email
วันที่  11 พ.ค. 2549
หมายเลข  1213
อ่าน  2,559

บางคนทำทุจริตต่างๆ แต่ก็มีการบริจาคเพื่อการกุศลบ้าง กรรมดีที่กระทำจะลบล้าง กรรมชั่วได้หรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 11 พ.ค. 2549

กรรม คือ การกระทำ มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว กรรมดีให้วิบากดี ทำให้มีความสุข ส่วนกรรมชั่วให้วิบากไม่ดี ทำให้มีความทุกข์ เมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วย่อมให้ผลตามฐานะของกรรมนั้นๆ ไม่สามารถลบล้างกรรมที่ทำสำเร็จไปแล้วได้ แต่มีหนทางเพื่อการสิ้นกรรมทั้งหมดได้โดยการอบรมเจริญปัญญาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ดับขันธปรินิพพาน ไม่ต้องเกิดอีก เมื่อไม่เกิดจึงไม่มีการรับผลของกรรมใดๆ อีกเลย

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prachern.s
วันที่ 11 พ.ค. 2549

ถ้าลบล้างกรรมชั่วได้ คงไม่มีใครไปเกิดในอบายเพราะทุจริตกรรม คงไม่มีใครเกิดเป็นคนยากจนเข็ญใจ รูปไม่งาม และทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียว แต่ความจริงที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ มีความแตกต่างกันเพราะกรรม

สรุป คือ ไม่มีใครแก้หรือลบล้างกรรมได้ และลบล้างไม่ได้ เพราะกรรมเป็นนามธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
พิพัฒน์
วันที่ 17 พ.ค. 2549

กรรมดีหรือกรรมชั่ว อยู่ที่การยึดติดกับกรรมนั้น ผู้ที่ก้าวข้ามพ้นไม่นำมาเป็นเหตุปัจจัย

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2549

ผู้ที่ข้ามพ้น คือ ผู้ที่ไม่มีกรรมดี (กุศล) หรือกรรมชั่ว (อกุศล) จะไม่มีเหตุปัจจัยให้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏฏ์ คือ พระอรหันต์เท่านั้น ปุถุชนหรือพระอริยบุคคลขั้นอื่นๆ ยังต้องเกิด บุคคลที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ ยังมีทั้งกุศลและอกุศลที่เป็นเหตุให้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏฏ์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จิตและเจตสิก
วันที่ 21 ก.พ. 2558

สาธุ ขออนุโมทนาฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
talaykwang
วันที่ 23 มิ.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 23 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Nataya
วันที่ 22 ส.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ