การคิดเป็นจิตหรือเจตสิก

 
เจิด
วันที่  11 พ.ค. 2549
หมายเลข  1214
อ่าน  1,511
การคิดเรื่องราวต่างๆ เป็นจิตที่คิดหรือเจตสิก

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 11 พ.ค. 2549

ความคิดเรื่องราวต่างๆ เป็นสภาพของนามธรรมที่เกิดร่วมกัน คือ มีทั้งจิตและเจตสิก จิตทั้ง ๘๙ ประเภท มีลักษณะเดียวคือ เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ ส่วน เจตสิก ๕๒ ประเภท มีลักษณะต่างกันเป็น ๕๒ ลักษณะ เช่น ผัสสะ มีการกระทบ อารมณ์เป็นลักษณะ เวทนามีการเสวยคือรู้สึกเป็นลักษณะ สัญญามีการจำเป็นลักษณะ เป็นต้น ฉะนั้น เมื่อกล่าวถึงการคิดนึกถึงเรื่องราวต่างๆ เป็นการรู้อารมณ์ทางใจ โดยมากเป็น ที่เข้าใจกัน ก็กล่าวว่า เป็นจิตคิด แต่ความจริงหมายถึง การคิด เป็นกิจของเจตสิกที่ อาศัยจิตเกิดขึ้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ