เหมือนกับว่ามีโลกเป็นใหญ่
 
เบน
วันที่  13 เม.ย. 2552
หมายเลข  11954
อ่าน  543

๓๔.  โลกาธิปเตยฺยปฏิรูเปน  อตฺตนิ  ธมฺเม  จ  ปริภโว  วญฺเจติ.

ความดูหมิ่นตนและดูหมิ่นธรรม  ย่อมลวงเหมือนกับว่ามีโลกเป็นใหญ่.

จากข้อความข้างต้นจะเป็นความคิดอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 13 เม.ย. 2552

ควรเข้าใจก่อนว่าความมีโลกเป็นใหญ่(โลกาธิปไตย) เป็นกุศลธรรมที่ปรารภโลกให้เป็นใหญ่ คือชาวโลกหรือผู้อื่นที่สามารถล่วงรู้ความคิดของเราได้  เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะแล้วเจริญกุศลธรรม  ดังนั้นในบางครั้งอกุศลธรรมที่เป็นไปในลักษณะที่คล้ายกับโลกาธิปไตย เป็นต้นว่า เมื่ออกุศลธรรมเกิดขึ้นก็ดูหมิ่นตนเองว่าเป็นคนไม่ดี แม้ศึกษาธรรมมามากก็ช่วยอะไรไม่ได้ทำนองนี้ ชื่อว่าลวงเหมือนเป็นกุศล..

 
  ความคิดเห็น 2  
 
opanayigo
วันที่ 14 เม.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เบน
วันที่ 14 เม.ย. 2552

อ่านแล้วยังงงๆ   อยู่  ตัวอย่างต่อไปนี้ใช่หรือไม่ค่ะ ?ถวายที่ดินบางส่วนให้วัด  เพื่อประโยชน์แก่ราคาที่ดินส่วนใหญ่ของตนเอง

อ้างประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่  แต่เพื่อประโยชน์ของตนเอง

   

 
  ความคิดเห็น 4  
 
prachern.s
วันที่ 15 เม.ย. 2552
ตัวอย่างที่ท่านยกมา อกุศลแบบนั้นหยาบมากอยู่แล้ว และลวงแน่นอน   
 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 เม.ย. 2552

โลกาธิปไตย เป็นกุศล คือทำชั่วแล้วกลัวว่าเทวดาหรือคนอื่นจะรู้ก็ไม่กล้าทำชั่ว ก็ทำ

ความดี  เพราะมีโลกเป็นใหญ๋  ส่วนธรรมที่ลวงว่าเป็นกุศล เช่น รู้ว่าตัวเองเป็นคนมัก

โกรธ ถูกว่านิดหน่อยก็โกรธ ใครๆ ก็รู้ เหมือนเห็นโทษของความโกรธสำนึกตน  แต่

จริงๆ เป็นอกุศลก็ลวงว่าเป็นกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 16 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ