สติ คือการระลึกรู้ ต่างกับนึกคิด
 
ups
วันที่  11 เม.ย. 2552
หมายเลข  11949
อ่าน  1,023

เรียน ท่านผู้รู้

        เมื่อมีอารมณ์นึกคิดในอกุศลเป็นเรื่องราวมากมาย  แล้วอารมณ์เรื่องราวก็หยุดและก็ระลึกต่อว่าเป็นอกุศลที่ผ่านมา จะเรียนถามว่าเป็นอารมณ์ที่นึกคิดหรือเป็นสติระลึกได้ว่าเป็นอกุศล

ขอบพระคุณครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 12 เม.ย. 2552

ความคิดนึกในวันหนึ่งๆ มีมาก เป็นไปกับกุศลก็มี เป็นไปกับอกุศลก็มี  การรู้ว่าเป็นอกุศลไม่ได้หมายความถึงจะมีสติเสมอไป เพราะอกุศลก็รู้อกุศลได้ เช่น รู้ว่าเรากำลังเป็นความโลภ เรากำลังโกรธ เป็นต้น  แต่การรู้อกุศลด้วยสติสัมปชัญญะย่อมแตกต่างกันคือรู้ด้วยกุศลจิต ไม่ใช่เรารู้ และผู้นั้นย่อมทราบด้วยตนเองว่าเป็นสติหรือเพียงความนึกคิดด้วยอกุศลครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 เม.ย. 2552

ถ้าสติเกิดระลึกรู้ตรงลักษณะอกุศลเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่เรา บังคับไม่ได้ ปรากฏแล้วดับไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 เม.ย. 2552

เมื่อมีอารมณ์นึกคิดในอกุศลเป็นเรื่องราวมากมาย  แล้วอารมณ์เรื่องราวก็หยุดและก็ระลึกต่อว่าเป็นอกุศลที่ผ่านมา โดยส่วนมากมักเป็นตัวตนที่ระลึกต่อค่ะ  ขณะระลึกก็เป็นอกุศล ไม่ใช่สติค่ะ เพราะสติเป็นสภาพธรรมที่ระลึกตรงลักษณะสภาพธรรม  เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่สามารถบังคับให้สติเกิด หรือไม่ให้เกิดได้  แต่เมื่อมีความเข้าใจในลักษณะสภาพธรรมที่มั่นคง ย่อมเป็นปัจจัยให้สติเกิดระลึกรู้ในลักษณะสภาพธรรมตามปกติได้ค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 เม.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

     ต้องเข้าใจก่อนว่าสติคืออะไร ถ้าไม่เข้าใจในตรงนี้ก่อนก็จะสำคัญว่าเป็นสติที่รู้ สติเป็นสภาพธรรมฝ่ายดี  ทำหน้าที่ระลึก แต่ระลึกเป็นไปในกุศลธรรม เช่น ระลึกที่จะให้ทาน งดเว้นบาป(ศีล) แต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานต้องมีปัญญาเกิดร่วมด้วย ดังนั้นขณะที่สติปัฏฐานเกิดต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ไม่ใช่การคิดนึกถึงตัวธรรมที่ดับไปแล้วครับ ขออนุโมทนา                          

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 28 มิ.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
bsomsuda
วันที่ 29 มิ.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ