เหตุใดพระโสดาบันจึงไม่ล่วงอคติ 4

 
เบน
วันที่  15 มี.ค. 2552
หมายเลข  11622
อ่าน  5,467

เหตุใดพระโสดาบันจึงไม่ล่วงอคติ ๔


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 16 มี.ค. 2552

เพราะการล่วงอคติทั้ง ๔ เป็นกิเลสที่หยาบมาก พระโสดาบันบุคคลท่านดับกิเลสที่หยาบอันเป็นเหตุแห่งอคติ ๔ นี้ได้แล้ว ท่านจึงไม่มีการล่วงอคติดังกล่าวจึงกล่าวว่าพระโสดาบันบุคคลละอคติทั้ง ๔ ได้แล้ว..

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 16 มี.ค. 2552

ฉันทาคติ ลำเอียง เพราะความรักใคร่ชอบพอ สนับสนุนญาติมิตร หรือผู้จ่ายสินบนโทสาคติ ลำเอียง เพราะความโกรธเกลียด ลงโทษฝ่ายที่ตนเกลียดชังมากกว่าโมหาคติ ลำเอียง เพราะความหลงหรือความโง่เขลา ไม่รู้ทันเหตุการณ์ที่ แท้จริงภยาคติ ลำเอียง เพราะความขลาดกลัว เกรงใจ เกรงอิทธิพล กลัวจะเสียผลประโยชน์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 16 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เบน
วันที่ 16 มี.ค. 2552

ตามที่เข้าใจ อคติ ๔ นั้น เป็นไปในการแบ่งสิ่งของและวินัจฉัยอธิกรณ์ ... เพียงเท่านี้ หรือ ในเมื่อชีวิตประจำวันบางคนอาศัยเพราะรัก เพราะชัง เพราะหลง เพราะกลัวภัย ทำให้กระทำกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมต่อบุคคลเพื่อนเห็นเพื่อนคบไม่เท่ากัน อย่างนี้ไม่กล่าวว่าเป็นอคติ ในอคติ ๔ หรือไม่คะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
prachern.s
วันที่ 16 มี.ค. 2552
อคติทั้ง ๔ เป็นไปในชีวิตประจำวันทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องพระภิกษุและวินัยเท่านั้น
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
วันที่ 16 มี.ค. 2552
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เบน
วันที่ 16 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

การล่วงอคติ ๔ นั้น เป็นกิเลสที่หยาบมาก แม้หยาบอย่างนั้น เราเองเมื่อเกิดยังไม่รู้เลย

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
paderm
วันที่ 18 มี.ค. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 48

๗. ปฐมอคติสูตร

บุคคลใดประพฤติล่วงธรรม เพราะความชอบกัน เพราะความชังกัน เพราะความกลัว เพราะความเขลา ยศของบุคคนนั้นย่อมเสื่อม เหมือนดวง จันทร์ข้างแรมฉะนั้น.

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
opanayigo
วันที่ 27 มี.ค. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pornpaon
วันที่ 31 ส.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
วิริยะ
วันที่ 2 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Gai
วันที่ 20 เม.ย. 2561

สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
peem
วันที่ 4 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ