โลภะ โทสะ โมหะ คือ อะไรครับ
 
ธีรวุฒิ
วันที่  13 มี.ค. 2552
หมายเลข  11606
อ่าน  3,024

โลภะ โทสะ โมหะ คือ อะไรครับ มีลักษณะที่สามารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

บ้างครับ?

------- ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ------


  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 15 มี.ค. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย 

  สภาพธรรมเป็นสิ่งที่มีจริง มีจริงเพราะมีลักษณะให้รู้  โลภะมีลักษณะติดข้อง ต้องการ

โทสะ มีลักษณะขุ่นใจ เป็นต้น โมหะ มีลักษณะไม่รู้ จากที่กล่าวมา กล่าวได้ว่ามีลักษณะ

อย่างไรตามการศึกษา  แต่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมจริงๆ นั้น คือขณะนี้เพราะขณะนี้

กำลังมีสภาพธรรมกำลังเกิดขึ้นให้รู้ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นโลภะที่เกิดขึ้น โทสะที่เกิดขึ้น

และโมหะที่เกิดขึ้น  รู้ได้ด้วยปัญญาที่ระลึกลักษณะของสภาพธรรม  ด้วยการเริ่มอบรม

จากการฟังให้เข้าใจ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของปัญญาจริงๆ ที่จะรู้ความจริงของลักษณะของ

สภาพธรรมในขณะนี้ ไม่ใช่ด้วยปัญญาขั้นคิดนึกและการฟังครับ ขออนุโมทนา อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 พ.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ