สติเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับให้สติเกิดขึ้นได้
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  10 มี.ค. 2552
หมายเลข  11588
อ่าน  1,785
สติ เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นเจตสิกประเภทหนึ่ง เกิดร่วมกับจิตฝ่ายดีทุกประเภทสติเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับให้สติเกิดขึ้นได้ สติย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย โดยต้องอาศัยฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม และมีกัลยาณมิตร สติเป็นสภาพธรรมที่ระลึกเป็นไปในทาน (การให้) เป็นไปในศีล (งดเว้นไม่กระทำบาปทั้งปวง) เป็นไปในสมถภาวนา (การอบรมเจริญความสงบของจิต) และเป็นไปในวิปัสสนาภาวนา (การอบรมเจริญ-ปัญญาเพื่อเห็นแจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริง) สำหรับบุคคลผู้เป็นปุถุชนแล้วในวันหนึ่งๆ อกุศลจิตเกิดขึ้นมากกว่ากุศล ขณะที่จิตเป็นอกุศลนั้น ไม่มีสติเกิดขึ้นเลย เพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับอกุศลจิต แต่เมื่อใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดขึ้นเป็นไปในกุศลประเภทต่างๆ ขณะนั้นจึงมีสติเกิดร่วมด้วย

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 10 มี.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 11 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 11 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
saifon.p
วันที่ 12 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาในความเห็นถูกค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pamali
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
khunpit
วันที่ 17 พ.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
khunpit
วันที่ 17 พ.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 15 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
khunpit
วันที่ 17 ก.พ. 2556

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ