ความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  8 มี.ค. 2552
หมายเลข  11544
อ่าน  2,223
ความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่ว่าใครบอกให้ปฏิบัติหรือทำอะไรก็ทำโดยที่ไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้น เวลาที่ฟังธรรม ใช้คำว่าฟังธรรมก็ต้องเป็นความเข้าใจของตัวเองที่มาจากการฟัง ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและรู้ว่าสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้มากน้อยแค่ไหน และเป็นผู้ที่ไม่ข้าม เช่น คำว่า “ธรรมะ” ฟังธรรม สนทนาธรรม แต่ธรรมคืออะไร ถ้ายังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เหมือนเรากำลังจะพูดเรื่องยาวมาก แต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องนั้นคืออะไร ก็พูดไปโดยไม่รู้ เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่เมื่อรู้ว่ายังไม่ได้รู้ธรรม จึงฟังธรรม ถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องฟัง เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการที่เข้าใจถูกต้องว่า ธรรมคืออะไร ธรรมมีจริงไหม ต้องไปหาที่ไหนหรือเปล่า แล้วทำอย่างไรจึงจะเจอธรรม ถ้าไม่เข้าใจธรรมก็วุ่นวาย อย่างคนที่เขาไปเที่ยวหาธรรมในที่ต่างๆ เพราะไม่รู้ว่าธรรมคืออะไร เพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวก็ข้ามไม่ได้ คือ ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง แสวงหาธรรม อยากเข้าใจธรรม รู้เรื่องธรรม ปฏิบัติธรรม ต้องเข้าใจว่าธรรมคืออะไร ถ้ายังไม่เข้าใจ ก็เริ่มฟังให้เข้าใจ ถ้ายังตอบไม่ได้ หาไม่เจอ ไม่รู้ว่าธรรมคืออะไร ก็ยังไม่ต้องไปไหน ไม่ต้องทำอะไรด้วย จนกว่าจะมีความเข้าใจว่าธรรมคืออะไร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 8 มี.ค. 2552

กราบขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
saifon.p
วันที่ 8 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 8 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 มี.ค. 2552

00183 การฟังเป็นเหตุให้เจริญปัญญา

ได้ยินว่า

พระมหาจุนทเถระ ได้ภาษิตคาถานี้ไว้ อย่างนี้ว่า

การฟังดี เป็นเหตุให้การฟังเจริญการฟังเป็นเหตุให้เจริญปัญญา

บุคคลจะรู้ประโยชน์ก็เพราะปัญญา ประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้ว ย่อมนำสุขมาให้

ภิกษุควรซ่องเสพเสนาสนะอันสงัดควรประพฤติธรรมอันเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นจากสังโยชน์

ถ้ายังไม่ได้ประสบความยินดี ในเสนาสนะอันสงัดและธรรมนั้นก็ควรเป็นผู้มีสติรักษาตน อยู่ในหมู่สงฆ์


ธรรมเตือนใจวันที่ : 13-01-2548

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ