เพราะเป็นอนัตตา !
 
พุทธรักษา
วันที่  22 ก.พ. 2552
หมายเลข  11333
อ่าน  726

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.

ท่านผู้ฟัง
ถ้ามีคนเอาของมาให้เรา และมีหลายอย่าง ดีบ้าง ไม่ดีบ้างเขาบอกให้เลือกเอา.จะเจริญสติให้มักน้อย ทำอย่างไร

ท่านอาจารย์ เจริญสติให้มักน้อย เวลาที่เขาเอาของหลายๆ อย่างมาให้ให้เลือกเอา ใช่ไหม เจริญสติ ก็คือว่า ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาการตัดสิน หรือการเลือก ในขณะนั้นได้

คิดไว้ว่า จะมักน้อย จะเลือกของน้อยๆ ราคาถูกๆ แทนที่จะเลือกของมีราคามาก แต่พอถึงเวลาจริงๆ อย่าคิดเลย ว่าจะบังคับบัญชาอะไรได้ แล้วแต่สภาพธรรมในขณะนั้น ท่านอาจจะเลือกของน้อยๆ ราคาน้อยๆ สัก ๑๐ ครั้งครั้งที่ ๑๑ อาจจะเลือกเอาของที่มีราคามาก หรือมีค่ามาก ก็ได้ ใจของคนเราเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะ ตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมา บางวันเป็นคนดีมาก วันไหน เกิดไม่ดีขึ้นมา จิตเป็นอกุศลมากตามการสะสม ซึ่งมีพร้อมทั้งกุศลธรรม และ อกุศลธรรม

เพราะฉะนั้น การเป็นผู้เจริญสติ คือ เป็นผู้มีปกติระลึกรู้ ลักษณะของสภาพธรรม ซึ่งเกิดขึ้นปรากฏตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมา ตามความเป็นจริง

ท่านเคยสังเกตตัวเองไหม เช่น คิดจะให้ทานพอผ่านคนที่ควรจะให้จริงๆ ไม่ให้หรอกค่ะแต่บางวันก็ให้ได้เหมือนกัน บางวันก็ไม่ได้ให้ ทั้งที่ได้ตั้งใจไว้แล้ว เพราะว่า สภาพธรรมเป็นอนัตตา.ถ้าขณะนั้น ไม่มีปัจจัยที่จะเกิดการให้ แม้จะตั้งใจไว้หลายวัน แต่ความตั้งใจนั้น ก็ดับไปแล้วหลายวัน ถ้าจะให้อีก ก็เพราะมีปัจจัยที่สืบเนื่องมาแต่ถ้าเกิดการไม่ให้ขึ้นมา ก็เพราะมีปัจจัยที่จะไม่ให้ ในขณะนั้นหรือ ไม่มีปัจจัยที่จะเกิดการให้ ในขณะนั้น

แนวทางเจริญวิปัสสนาโดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ถอดเทป โดยคุณย่าสงวน สุจริตกุล

ขออนุโมทนาแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่มีตัวตน ที่จะไปบังคับบัญชาอะไรได้จึงเป็นอนัตตา


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 23 ก.พ. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
opanayigo
วันที่ 24 ก.พ. 2552

ตามมี ตามได้

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pamali
วันที่ 17 มิ.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ