สัญญาไม่ใช่เรา
 
aod
วันที่  23 ก.พ. 2552
หมายเลข  11335
อ่าน  705
 ในขันธ์ 5 รูปไม่ใช่เรา เวทนาไม่ใช่เรา อันนี้พอเข้าใจ แต่สัญญาไม่ใช่เรา แล้วสัญญาในนิพพานมีไหมครับ  ทำไมผู้ที่เข้านิพพานแล้ว  ยังมีสัญญา(ความจำ)อยู่ครับ  มีหลักในการตัดสัญญาในขันธ์ 5  อย่างไรบ้างครับ  ผู้รู้โปรดชี้ทางด้วยครับ

  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 24 ก.พ. 2552
ขันธ์ทั้ง ๕ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ผู้ที่ยังไม่ดับขันธปรินิพพานผู้นั้นชื่อว่ายังมีขันธ์ห้า   แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์เมื่อจุติจิตท่านเกิด(มรณะ)  ชื่อว่าดับขันธปรินิพพาน  ดับโดยรอบไม่มีขันธ์เหลืออีก(เข้าสู่พระนิพพาน)   ดังนั้น ความเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีการเกิดอีกในชาติใหม่ ชื่อว่า พ้นจากขันธ์  ดับขันธ์หรือตัดขันธ์ทั้งหมดไม่มีเหลือ หนทางเพื่อดับขันธ์ก็คือการอบรมเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี่เอง ไม่มีทางอื่นครับ
 
 
  ความคิดเห็น 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 24 ก.พ. 2552

ผู้รู้คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ควรที่จะฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรม และพิจารณาให้ละเอียด  ไม่ใช่คิดนึกเอาเองหรือเชื่อตามกันมาค่ะ ต้องเป็นผู้ตรงจึง

จะได้สาระจากพระธรรม  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุผล  เหตุเป็นอย่างไร

ผลย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นเป็นปัจจัยค่ะ

.........ขออนุโมทนาท่านอาจารย์prachern.s ค่ะ.........

 
  ความคิดเห็น 3  
 
sopidrumpai
วันที่ 24 ก.พ. 2552

สัญญา เป็น สภาพธรรมที่จำอารมณ์ ไม่ใช่เรา เป็นหนึ่งในขันธ์ 5 เป็นสัพพจิตต-สาธารณเจตสิก ซึ่งเกิดกับจิตทุกดวง แม้จิตของพระอรหันต์ที่ยังไม่ดับขันธ์ปรินิพพานพระนิพพานเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เข้าถึงได้ มีอยู่โดยเฉพาะ   พระอรหันต์ที่ยังไม่ปรินิพพาน สามารถเข้านิโรธสมาบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ แต่เมื่อดับขันธ์คือจุติจิตเกิดแล้ว จึงถือได้ว่าสัญญาไม่เกิดอีกต่อไป

เพราะพระนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยเหตุปัจจัย   ไม่มีการเกิดจึงไม่มีการตาย เป็นขันธวิมุตติ คือ ก้าวล่วงจากขันธ์ 5 ไม่มีขันธ์ 5 รวมทั้งสัญญาด้วย

 
  ความคิดเห็น 4  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 24 ก.พ. 2552
ไม่เคยได้ยินว่านิพพานยังมีสัญญา ผู้ที่โพสท์เอามาจากไหนครับ เป็นความเชื่อ ความรู้

อย่างไรหรือครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ก.พ. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
ศิณอนงค์
วันที่ 25 ก.พ. 2552
ถ้าเชื่อว่านิพพานยังมีเมืองมีแดนอยู่ ก็ยังเห็นผิดค่ะ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
คุณ
วันที่ 25 ก.พ. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 9  
 
sopidrumpai
วันที่ 3 มี.ค. 2552

อนึ่ง ไม่แน่ใจค่ะว่า พระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติ มีพระนิพพาน หรือ สัญญาในอากิญจัยญายตนะเป็นอารมณ์ อ้างถึงบทความที่เคยเขียนไว้ก่อนน่ะคะ

เพื่อป้องกันความผิดพลาด ผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะจ๊ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
prachern.s
วันที่ 3 มี.ค. 2552
พระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติดับจิตและเจตสิกทั้งหมดเมื่อไม่มีจิตและเจตสิก การรู้อารมณ์ และอารมณ์จึงไม่มี  ดังนั้นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติ จึงไม่รู้อารมณ์ใดๆ เลยครับ
 
  ความคิดเห็น 11  
 
sopidrumpai
วันที่ 4 มี.ค. 2552

เมื่อไม่รู้อารมณ์ใดๆ เลย...ก็สงบ จริงๆ เลยนะคะ ดีจัง

 
  ความคิดเห็น 12  
 
hadezz
วันที่ 6 มี.ค. 2552

    ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ