สตรี ภรรยา10 จำพวกที่บุรุษควรงดเว้น [มหาวิภังค์] ตอนที่ 2
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  5 ก.พ. 2552
หมายเลข  11136
อ่าน  1,153

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๓๔๔

บทภาชนีย์ มาติกา

บรรดาหญิง ๑๐ จำพวกนี้ เฉพาะสองพวกเหล่านั้นปรากฏชัดแล้วแล. 

บรรดาหญิง ๑๐ จำพวกนี้ เฉพาะสองพวกหลังเท่านั้นเมื่อคบหาชายอื่นย่อมเป็นมิจฉาจาร, พวกนอกนี้หาเป็นไม่ ฯลฯ 

โดยนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล เป็นมิจฉาจารแก่สตรีทั้ง ๑๐ จำพวกนี้ในเพราะคบหาชายอื่น. ก็ในสตรีทั้ง ๒๐ จำพวกนี้เป็นมิจฉาจารแก่พวกบุรุษ และก็เป็นการชักสื่อแก่ภิกษุด้วย.


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 6 ก.พ. 2552
 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 ธ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ