สตรี ภรรยา 10 จำพวกที่บุรุษควรงดเว้น [มหาวิภังค์] ตอนที่ 1
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  5 ก.พ. 2552
หมายเลข  11135
อ่าน  1,820

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๑๔๓

บทภาชนีย์ มาติกา 

สตรี ๑๐ จำพวก

[๔๒๘]  สตรี ๑๐ จำพวก คือ สตรีมีมารดาปกครอง ๑ สตรีมีบิดาปกครอง ๑ สตรีมีมารดาบิดาปกครอง ๑ สตรีมีพี่น้องชายปกครอง ๑ สตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง ๑ สตรีมีญาติปกครอง ๑ สตรีมีโคตรปกครอง ๑ สตรีมีธรรมคุ้มครอง ๑  สตรีมีคู่หมั้น ๑ สตรีมีกฎหมายคุ้มครอง ๑.

ภรรยา ๑๐ จำพวก

[๔๒๙]  ภรรยา ๑๐ จำพวก คือ ภรรยาสินไถ่ ๑ ภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ๑ ภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ๑ ภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ๑ ภรรยาที่สมรส ๑ ภรรยาที่ถูกปลงเทริด ๑ ภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ๑ ภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างทั้งเป็นภรรยา ๑ ภรรยาเชลย ๑ ภรรยาชั่วคราว ๑ 

ขอเชิญอ่านตอนที่ 1

สตรี ภรรยา 10 จำพวกที่บุรุษควรงดเว้น - บทภาชนีย์ มาติกา [มหาวิภังค์ ] ตอนที่ 2


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 ธ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ