พฤติการณ์ที่เป็นคุณวิเศษที่แท้จริง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  4 ก.พ. 2552
หมายเลข  11119
อ่าน  1,253

การกระทำใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ดูคล้ายคุณวิเศษทั้งหลายนั้นหาใช่คุณวิเศษที่แท้จริงไม่ เมื่อเหตุไม่สมควรแก่ผล

ข้อความในวิสุทธิมัคค์แสดงว่า ...ผู้เริ่มบำเพ็ญเพียร ยังไม่ได้ฝึกจิตด้วยอาการ ๑๔ เหล่านี้ จักยังอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ให้สำเร็จได้นั้น ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เลย

แม้ในเรื่องการระลึกชาติก็นัยเดียวกัน ใครเลยจะได้อุปจารสมาธิเมื่อไม่ใช่จิตที่สงบด้วยมหากุศลญาณสัมปยุตต์ ใครเลยจะได้อัปปนาสมาธิซึ่งเป็นปฐมฌาน ใครเลยจะได้ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ปัญจมฌาน และอรูปฌาน ใครเลยจะฝึกอบรมระลึกชาติ โดยฝึกระลึกย้อนจากขณะนี้ไปทุกๆ ขณะจนถึงเช้าวันนี้ ถอยไปจนถึงค่ำคืนวันก่อน เช้าวันก่อน ค่อยๆ ระลึกถอยไปๆ ด้วยจิตที่สงบมั่นคงจนถึงปฏิสนธิ แล้วจึงจะถึงขณะสุดท้ายวันสุดท้ายของชาติก่อน แล้วจึงถอยไปๆ ตามลำดับด้วยกำลังของฌานจิตที่ฝึกอบรมให้คล่องแคล่วเป็นกำลัง เมื่ออธิษฐานให้มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตเกิด ระลึกได้สำเร็จจากขณะหนึ่งแล้วถอยไปอีกขณะหนึ่งๆ ผู้ที่ศึกษาเข้าใจเหตุและผลของคุณวิเศษทั้งหลายโดยละเอียด จึงรู้ได้ว่าพฤติการณ์ใดเป็นคุณวิเศษที่แท้จริง และพฤติการณ์ใดไม่ใช่คุณวิเศษที่แท้จริง

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 6 ก.พ. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pawana
วันที่ 13 ธ.ค. 2552

ยินดีมากค่ะที่ได้อ่านพบเรื่องนี้ เพราะสงสัยอยู่เหมือนกัน เวลาเปิดฟังวิทยุ ก็ได้รับฟังว่า มีผู้ปฏิบัติแล้วสามารถกระทำได้ถึง ฌานขั้นนั้น ขั้นนี้ เหมือนกับการได้ฌานนั้นเป็นสิ่งที่กระทำได้โดยง่าย

กราบขอบพระคุณค่ะ

ภาวนา คุณหพันธ์

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pamali
วันที่ 22 พ.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
anuraks168
anuraks168
วันที่ 26 ธ.ค. 2561

กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ