ขณะที่เคารพบูชาพระคุณ มีเมตตาจิตเกิดมั้ยครับ
 
เกมส์
วันที่  26 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10768
อ่าน  2,337

ขณะที่เคารพบูชาพระคุณ มีเมตตาจิตเกิดมั้ยครับ

เช่น -ขณะให้ทาน มีจิตเคารพบูชาในคุณของทานและผู้ขาดแคลน

       -ขณะที่ไหว้พระพุทธรูป มีจิตเคารพบูชาในพระมหากรุณาธิคุณและพระปัญญาคุณ

        ของพระพุทธเจ้า

มีเมตตาจิตเกิดร่วมด้วยมั้ยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 28 ธ.ค. 2551
ควรทราบว่าเมตตาจิตมีด้วยกันทาง ๓ ทวาร คือ๑. เมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง   ด้วยการแสดงความเคารพ     ช่วยเหลือกิจ    ตามสมควร ๒. เมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง   ด้วยคำพูดไพเราะอ่อนหวาน  ไม่ดูหมิ่น๓. เมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง      มองดูด้วยจิตเมตตา      คิดถึงด้วยความ     หวังดี ความปรารถนาดีต่อท่าน
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 28 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 28 ธ.ค. 2551

                  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

      เมตตาคือความหวังดี  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข   ขณะทีคิดจะให้ผู้อื่นมีความสุข

โดยการให้    ขณะนั้นก็มีการน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้   นั่นก็เป็นความเมตตาที่แสดง

ออกมาทางกาย   การพูดวาจาด้วยความหวังดี    ปรารถนาให้บุคคลอื่นมีความสุขก็เป็น

เมตตาที่แสดงออกมาทางวาจา  และการคิดปรารถนาดีกับบุคคลอื่น  ให้ผู้อื่นมีความสุข

ก็เป็นเมตตาเช่นกันครับ

     ส่วนในกรณีของการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านั้น เป็นกุศลจิตที่ไม่ใช่เมตตาแต่เป็นพุทธานุสสติคือการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าครับ

    ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกุศลประการใด  ผู้มีปัญญาจึงเป็นผู้ไม่ประมาทในการเจริญทุกๆประการครับ ขออนุโมทนา                          อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ajarnkruo
วันที่ 28 ธ.ค. 2551

ขึ้นอยู่กับแต่ละขณะจิตครับ  แต่ถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิด  แม้จิตเป็นกุศล ก็ยากที่จะรู้ว่าเป็นเมตตา ไม่ใช่อกุศล     ซึ่งศัตรูใกล้ของเมตตา ก็คือ โลภะ      ที่จะรู้ได้จริงๆ ว่าเป็นเมตตา ไม่ใช่โลภะ  ก็ต่อเมื่อสติสัมปชัญญะเกิด   ระลึกรู้ถึงขณะที่สภาพธรรมปรากฏให้ระลึกได้ครับ   กุศล - อกุศลเกิดสลับกันได้เร็วมาก  การกระทำที่เป็นกุศลนั้น  ไม่อาจจะบอกได้ว่าเป็นเมตตาจิตโดยตลอด โดยไม่มีอกุศลเกิดคั่นเลย ถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิด

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2552 17:37 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 7 ม.ค. 2552 09:08 น.

 การรู้ว่าเป็นเมตตาหรือไม่....หากพิจารณาเผินๆเหมือน....รู้ได้ไม่ยาก..แต่รู้ว่าเป็นเมตตาจริงๆได้..ขณะนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะ...ไม่เช่นนั้นอาจเข้าใจผิดว่าโลภะคือเมตตาขออนุโมทนาคะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คุณ
วันที่ 19 ม.ค. 2552 15:55 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ