Print 
อุปปีฬิกกรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10664
อ่าน  2,558

     อุปปีฬิก (เข้าไปเบียดเบียน, บีบคั้น) กมฺม (เจตนาซึ่งเป็นผู้กระทำ) กรรมเบียดเบียด, กรรมบีบคั้น หมายถึง กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เบียดเบียน หรือบีบคั้นชนกกรรมและอุปถัมภกกรรม ที่เป็นฝ่ายตรงกันข้าม บั่นทอนวิบากของกรรมทั้ง ๒ นั้น มิให้เป็นไปได้นาน เช่น กุศลกรรมเป็นชนกกรรมนำเกิดเป็นมนุษย์  อุปถัมภกกรรมอุดหนุนให้มีทรัพย์สินเงินทองเพื่อได้รับวิบากที่ดี แต่อุปปีฬิกกรรมก็ตามเบียดเบียนให้มีโรคภัยไข้เจ็บ กระเสาะกระแสะรักษาไม่หาย หรืออกุศลกรรมเป็นชนกกรรมนำเกิดเป็นสุนัข อุปปีฬิกกรรมก็ซ้ำเติมให้เป็นสุนัขขี้เรื้อนมากไปด้วยทุกขเวทนา แต่อุปปีฬิกกรรมก็ตามมาเบียดเบียนผลของอกุศลกรรม ทำให้มีคนสงสารเก็บไปเลี้ยงและช่วยรักษาทำให้โรคเรื้อนทุเลาลงเป็นต้น สภาพธรรมของอุปปีฬิกกรรม ได้แก่ เจตนาเจตสิกที่เกิดกับมหากุศลจิต ๘ และอกุศลจิต ๑๒


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 23 เม.ย. 2552 19:43 น.

ขออนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 9 พ.ย. 2553 14:37 น.

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 8 มิ.ย. 2555 22:49 น.

     หว่านพืชไว้อย่างไรก็ได้พืชผลอย่างนั้น ทำกรรมดีก็ได้ผลของความดี ทำกรรมชั่วก็ได้ผลของความชั่ว ทำกรรมไว้อย่างไรก็ได้ผลกรรมอย่างนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
     ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 20 พ.ย. 2556 06:45 น.

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 19 ก.ค. 2557 01:21 น.

     กรรม คือการกระทำนี่วิจิตรมาก ตรงต่อเวลาและมิเคยละเลยหน้าที่แห่งกรรม สิ่งที่ศ้กดิ์สิทธิ์ที่สุดคือกรรม ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่ไหน
     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 26 เม.ย. 2561 21:24 น.

อนุโมทนาค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ