Print 
อุปัตถัมภกกรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10665
อ่าน  10,848

     อุปตฺถมฺภก (ผู้ค้ำจุน, ผู้สนับสนุน) + กมฺม (เจตนาซึ่งเป็นผู้กระทำ) กรรมที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุน หรือสนับสนุนชนกกรรม หมายถึง กุศลกรรม หรืออกุศลกรรม ที่ช่วยอุดหนุนชนกกรรมที่เป็นฝ่ายเดียวกัน เช่น กุศลกรรมนำเกิดเป็นมนุษย์ อุปถัมภกกรรมก็ช่วยสนับสนุนให้เป็นผู้ที่มีความสุข มีความเจริญทั้งลาภยศ ทรัพย์สินบริวาร ถ้าอกุศลกรรมนำเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน อุปถัมภกกรรมก็ตามซ้ำเติมทำให้ลำบากถูกเบียดเบียนทำร้าย ทำให้พิการ และเป็นโรคร้ายต่าง ๆ สภาพธรรมของอุปถัมภกกรรม ได้แก่ เจตนาเจตสิกที่เกิดกับมหากุศลจิต ๘ และอกุศลจิต ๑๒


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 9 พ.ย. 2553 14:33 น.

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 20 พ.ย. 2556 06:42 น.

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 19 ก.ค. 2557 01:16 น.

     เลือกไม่ได้เลยว่ากรรมไหนจะให้ผล การปฎิบัติธรรมโดยการเจริญกุศลให้เกิดมากขึ้น จึงถือว่าเป็นการไม่ประมาท ค่ะ
     ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ