Print 
อุปาทายรูป
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10667
อ่าน  4,569

     อุป (เข้าไป) + อาทาย (ถือเอา, อาศัย) + รูป (รูป) รูปที่เข้าไปอาศัยมหาภูตรูป หมายถึง รูป ๒๔ รูป นอกเหนือจากมหาภูตรูป ๔  ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามลำพังได้ จะต้องอาศัยมหาภูตรูปเกิดพร้อมกัน มหาภูตรูป ๔  จึงเป็นที่อาศัยของอุปาทายรูป ๒๔  เป็นเหมือนกับแผ่นดิน ที่เป็นที่อาศัยรองรับต้นไม้ หรือบ้านเรือน อุปาทายรูป ๒๔  จะเกิดไม่พร้อมกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับสมุฏฐานที่เป็นปัจจัยให้เกิด  และเกิดในกลาปไหน แต่ที่แน่นอน คืออวินิพโภครูป ๘ รูป ต้องเกิดพร้อมกัน และมีอยู่เป็นพื้นฐานในกลุ่มของรูปทุกกลุ่ม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ups
วันที่ 25 ธ.ค. 2551

อนุโมทนาครับ พระธรรมยากยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 25 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
isme404
isme404
วันที่ 19 มิ.ย. 2555 18:23 น.
เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด..กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 20 พ.ย. 2556 06:40 น.

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ